Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Et bedre plangrundlag for Ø-gadekvarteret, Aarhus Midtby

Aarhus Kommune overvejer at ændre plangrundlaget for Ø-gadekvarteret, for at give et bedre og stærkere grundlag i den fremtidige byggesagsbehandling.

Overvejelserne om ændringen af kommuneplanens rammer sker på baggrund af et ønske fra beboere i Ø-Gaderne. Derudover er der også et politisk ønske om et mere detaljeret og opdateret grundlag for byggesagsbehandlingen i kvarteret.

Vi vil gerne høre din mening om vores overvejelser i forhold til den fremtidige opdatering af plangrundlaget for dette område.

 

Borgermøde

I forbindelse med denne høring afholder Aarhus Kommune borgermøde om det kommende plangrundlag for Ø-gaderne. Kom og hør om Aarhus Kommunes samarbejde med beboere i Ø-gaderne om visioner for kvarterets fremtid.

Onsdag den 06-02-19 kl. 17:00 - 19:00 i Bylageret, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C.

Tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 4. februar 2019.

 

Materialer (3)

Høringssvar (17)

Parkering

"Parkering til døren" er en vild luksus i en moderne storby. Det er meget pladskrævende, og efterlader også den enkelte bilejer med daglige frustrationer i en evig kamp om den gode plad...

fortætning

Vi har fulgt arbejdet udført af Midtbys Fællesråd og arbejdsgrupperne og er for langt det mest enig med dem vedr. bedre byplanlægning, en planlægning der tager hensyn til folk der aller...

Fortætningspolitikken

Kære politikere,især i socialdemokratiet og venstre. Stop dog den vanvittige fortætningspolitik,der er ved at ødelægge midtbyen og især det sårbare miljø i ø-gaderne.Man bygger løs uden...

Fokus på bevaring og bedre parkeringsforhold

Øgadekvarteret er præget af mange flotte ejendomme fra sidst i 1800 tallet, samt begyndelsen af 1900 tallet. Undertegnet ønsker at disse bygninger bevares og renoveres med respekt for t...

Lokalplan for Øgedekvarteret

Til Teknisk Udvalg Aarhus 18/2 2019 Høringssvar i forbindelse med oplægget om Helhedsplanlægning i Øgaderne. Allerførst vil jeg gerne rose Aarhus Kommune for processen med nytænkningen...

helhedsplan Øgaderne

Midtbyens Fællesråds kommentarer til Helhedsplan for Øgaderne, Midtbyens Fællesråd overordnede visioner og ønsker Øgaderne omfatter følgende punkter: • Plads til mangfoldigheden • Fælle...

Miljøet i Øgadekvarteret samt forslag vedrørende parkeringsproblemerne

- Fjern unødige, forældede opkørsler foran porte, som ikke længere bruges til udkørsel. - Parkering 10 m til kryds virker overdrevet i ensrettede gader. - Man bør genetablere de øverste...

Ansvarlig byudvikling også i Øgaderne: Hvordan definerer vi i Aarhus fortætning og hvordan beskytter vi i Aarhus Kulturmiljø?

Kommunen inviterede i forbindelse med Borgermøde for Øgaderne (06.02.2019) til, at man som borger indsendte høringssvar i sagen om en Helhedsplan for Øgaderne. Samtidig gjorde man opmær...

Parkering

Som det allerede er nævnt mange gange, har man som beboer meget svært ved at finde parkeringspladser. Mon det vil være muligt at udnytte "skåningen" i Hjarnøegade ved brandstationen og...

Ønske for Øgaderne

Som mangeårig beboer og ejendomsbesidder i en af Øgaderne i Århus betyder dette område meget for mig og det glæder mig, når byområdet udvikles med ret og med respekt. Jeg deltog derfor...

Bevar bymiljøet

Jeg vil bevare det bymiljø der er i Øgaderne, som er skabt af mange års liv og bygningskultur. Moderne arkitektur ødelægger vores historiske bydel, og jeg er ikke “kustode for den Gamle...

Rammeområder mhp. bygningshøjder og benbyggelsesprocenter

Høringssvar vedrørende Høring om ændring af Plangrundlag for Ø-gadekvarteret, Aarhus Midtby De såkaldte rammeområder i den gældende kommuneplan er i forhold til Ø-gadekvarteret uhensigt...

Bevar erhvervsbyggeri i øgaderne

1. For at sikre liv i kvarteret i dagtimerne foreslår jeg a) at kommunen ikke længere giver tilladelse til at omdanne erhvervsbyggeri til boliger, det gælder f.eks. bygninger, som tidli...

Øgade kvateret

Jeg er interesseret i at der er grønt imellem husene, plads til fysik udfoldelse, ophold og fællesskab. Forskning viser at mennesker trives bedst, når der er træer og grønt omkring dem....

Fokus på bevaring og mere grønt

Jeg synes at området har en unik karaktér og en særlig sammenhængskraft som bør bevares. Konkret synes jeg følgende skal prioriteres: - Bevarelse og om muligt etablering af flere grønne...

Parkeringsforhold

Jeg kan ikke gennemskue hvad en fremtidig byggesagsbehandling kan have af indflydelse på beboerparkeringen i området. Det eneste jeg ved, er at parkeringsforholdene kun er blevet markan...

Parkeringsforhold

Kommunen bedes indtænke bedre parkeringsforhold i planerne for ø-gaderne. Det er et cirkus at finde en plads i dag. Der er simpelthen for få. Og det bliver ikke nemmere af, at bygge- og...
20/03/2019 - 14:19

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H79

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Vil du vide mere?

Kontakt os på telefon 89 40 23 60