Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Ny bebyggelse på Europaplads 6-8

Det foreslås, at området ønskes anvendt til erhvervsformål som kontorvirksomhed og liberale erhverv suppleret med udadvendte funktioner samt detailhandel i stueetagen. Det eksisterende forhus på Mindegade 10 ønskes eventuelt anvendt til boligformål.

Aarhus Kommune er blevet spurgt om mulighederne for at omdanne området ved Europaplads, Mindegade og Ridderstræde. Forespørgslen harmonerer godt med visionen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017, og vi overvejer derfor at ændre de formelle rammer, der regulerer udviklingen i området. 

Der var fra den 11. august til den 1. september 2016 udsendt et debatoplæg på samme område. Den nye forespørgsel omfatter et revideret projekt, Det ønskes at den nye planlægning kan ske som en fortætning af det eksisterende cityområde med en karrébebyggelse. Fortætningen vil rumme anvendelser som kontorvirksomhed, liberale erhverv, restaurant og butik.

Materialer (1)

Høringssvar (8)

Høringssvar vedr. "Ny bebyggelse på Europaplads 6-8"

Brev vedhæftet, primært omhandlende det markante indgreb, som vi mener, det vil være mod vores fredede ejendom Mindegade 8 (Hans Broges Gård), hvis der bygges i baggården ved Mindegade...

Indsigelse mod ny bebyggelse på Europaplads 6-8.

Se venligst vedhæftede PDF fil med indsigelse mod opførelsen af nyt højhus på Europaplads 6-8.

Høringssvar

Se vedhæftede høringssvar.

Uønsket bebyggelse

Høringssvar Da jeg bruger midtbyen meget, herunder går fra Busgaden til Dokk1, og desuden har mit ugentlige besøg i Mindegade 10, bliver jeg voldsomt trist, når jeg ser, hvordan vedkomm...

Høringssvar – Ny bebyggelse på Europaplads 6 - 8

Se venligst vedhæftede.

Høringssvar fra Kultur og Borgerservice - Ny bebyggelse på Europaplads 6 - 8

Se vedhæftede fil.

Beboernes overvejelser

Jeg har, som formand for bestyrelsen på Mindegade Kollegiet (nr. 7 og 9 på Mindegade), haft en åben dialog med beboerne på kollegiet om dette byggeri. Overordnet har beboerne ikke nogle...

Debatoplaeg-ny-bebyggelse-pa-europaplads-6-8

Vi skriver for at bakke op om dette nye projekt som vi mener vil tilføre området et mere harmonisk arkitektonisk udtryk. Den nuværende bebyggelse er tiden løbet fra - da de omkringligge...
16/08/2019 - 00:00

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Indkaldelse af idéer og forslag
Område
Midtbyen
Hørings-id

H115

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?