Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Område til boliger og erhverv ved Agerbæksvej/Grenåvej, Risskov

Aarhus Kommune overvejer at ændre plangrundlaget for et område mellem Agerbæksvej, Grenåvej og Vestre Strandallé i Risskov. Det nuværende erhvervsområde ønskes omdannet til et blandet byområde med boliger og erhverv.

Overvejelserne om ændring af kommuneplanens rammer sker på baggrund af anmodning fra privat grundejer.

Projektområdet er i dag karakteriseret ved blandet erhvervsbebyggelse i overvejende 1 til 2 etager med relativt åbne opholds- og parkeringsarealer ud imod Agerbæksvej. Mod Grenåvej skal eksisterende lindetræer bevares.

Området ønskes i fremtiden anvendt til blandet bolig- og erhvervsområde med henholdsvis etageboligbebyggelse og kontorerhverv.
Hvordan området skal se ud i fremtiden, er vi i gang med at afklare, og vil i den sammenhæng gerne høre din mening.

Materialer (1)

Høringssvar (54)

Dette debatoplæg kalder på et borgermøde

Tak for muligheden for at blive hørt. Den side af Grenåvej, hvor der foreslås markante ændringer i lokalplanen, er ikke udpeget til perspektivareal for høj bebyggelse (Kommuneplan s. 66...

Høringssvar til debatoplæg

Med tanke på, at der i det tilstødende område, er foreslået disponeret et område til daginstitution (modsatte side af Agerbæksvej), ønskes byggehøjden i tilstødende byggefelter lokalt r...

Vedr. ændret lokalplan til området omkring Agerbæksvej

Som beboer i umiddelbar nærhed af det berørte område, bekymrer det mig, at der er planer om yderligere fortætning i et, i øvrigt attraktivt og bynært villakvarter – planer som indbefatt...

Grønne arealer - Følgende punkt skal ses som muligheder og overvejelser, som med fordel kan blive en del af projektet.

8. Grønne arealer: De flotte gamle træer som er blevet fældet på området inden projektet blev sat i gang, bør genskabes. De var med til at give miljø og hygge i området. De var ikke til...

Højde på byggeriet - Følgende punkt skal ses som muligheder og overvejelser, som med fordel kan blive en del af projektet.

Byggeriet er som vi forstår det, forslået til at gå i 6 etages højde. Højden bør af hensyn til den omkring liggende bebyggelse og i særdeles i forhold til Agerbæksvej 11, den første bol...

Indsigelser mod "Område til boliger og erhverv ved Agerbæksvej/Grenåvej, Risskov"

Vi vil gerne gøre indsigelser mod det plangrundlag om fortætning af området Agerbæksvej/Grenåvej. Første indsigelse er helt indlysende, at det ikke er i orden, at der ikke er afholdt en...

Mangfoldighed - Følgende punkt skal ses som muligheder og overvejelser, som med fordel kan blive en del af projektet.

Efter vore oplysninger skal der bl.a. bygges ungdomsboliger på stykket mellem Agerbæksvej og Tretommervej. Vi vil gerne slå et slag for leje seniorboliger/bofælleskab for seniorer i omr...

Trafik og parkering - Følgende punkter skal ses som muligheder og overvejelser, som med fordel kan blive en del af projektet.

1. Trafikstøj: med så mange biler kan det ikke undgås der vil blive en del støj fra biler på vejen. For at nedsætte dette kunne man etablere vejtræer og trafiksænkning til 30 km/t evt....

Agerbækvej/Grenåvej

Vejlby-Risskov fællesråd er dybt rystet over, at kommunen så meget som overvejer at øge byggehøjde og bebyggelsesprocent på en parcel, som i forvejen er langt tættere bebygget end de om...

Højt og bastant byggeri uden konsekvensberegning for lokalområdet

Kommunens egen kommunalplan fra 2017 lægger vægt på sund byudvikling med bynatur og attraktive byrum. Det klinger derfor hult når kommunen, og uden særlig baggrund eller redegørelse for...

Byg noget, som gør godt - ikke for pengepungen, men for byens sjæl!

Vi er én af de flere børnefamilier, der bor på Mejlvej. Vi er rigtig glade for området. Og vi forstår at byen skal udvikle sig og favne fremtidige krav til en moderne storby. Vi ser fre...

Bevar som minimum mit grønne Høje Risskov

Jeg kan godt forstå, at der er mange der ønsker at bosætte sig i Risskov, Jeg elsker at bo her.. Det er for mig helt ok med nye tilflyttere og med etagebyggeri - det er uundgåeligt. Men...

Har vi virkeligt behov for flere kasse boliger..?

Har vi virkeligt behov for flere kasse boliger..? Projektet: I det fremsendte materiale til denne høring er det første jeg ser en lille skitse tegning af det projekt i ønsker vores komm...

HØRINGSSVAR AGERBÆKSVEJ/GRENÅVEJ, RISSKOV

HØRINGSSVAR AGERBÆKSVEJ/GRENÅVEJ, RISSKOV Aarhus kommunen skriver, at man overvejer at ændre Kommuneplangrundlaget for Rammeområde 15.0210 ER mellem Grenåvej og Agerbæksvej Risskov. Års...

For højt byggeri i parcelhuskvarter.

Det er så trist læsning. Der bygges meget højt og tæt alt for mange steder i Århus. Et højhus-byggeri i Risskov vil ændre fornemmelsen af villakvarter. Vi har som borgere og gode skatte...

Protest mod oplæg.

Vi synes debatoplægget til området er for dårligt. Er borgermøde bør afholdes, hvor de mange ubesvarede spørgsmål kan stilles : bla.: byggehøjde, byggelinjer, trafikproblemerne, hvorfor...

Agerbæksvej/Grenaaej

Kære Aarhus Kommune. Vær modige - stil krav til bæredygtighed og hold jer til jeres egne principper om ikke at bygge højt på området. Vi er mange, der er skeptiske overfor det skitsered...

Højt byggeri - Agerbæksvej/Grenåvej, Risskov

Det er særdeles vanskeligt at forholde sig til en skitse af det foreslåede byggeri. Beslutningsgrundlaget er simpelthen for dårligt!! Et borgermøde bør etableres, hvor især højden på ny...

Vedrørende byggeri Grenåvej/Agerbæksvej

Tak for muligheden for at blive hørt. Som ejere af en lejlighed under 100 meter fra det planlagte byggeri ønsker vi at føje vores stemme til koret af bekymrede naboer. Som anført i vore...

Fra tegning til virkelighed

Se det med egne øjne. Lysmasterne på billederne er 8-10 meter høje. Massive bygninger på mindst 20 meter vil være en tragedie - en beskæmmende indgang til Aarhus og Risskov. Forhold jer...

Ændring af lokalplan.

Vil hermed melde mig i “ koret” af protester mod planlagt etageboliger på Agerbæksvej. Især presset på trafikken er bekymrende, vejene er små og allerede nu er forholdene i myldretid be...

Høring om ændring af plangrundlag Agerbæksvej/Grenåvej, Risskov

OPRÅB MOD YDERLIGERE BYFORTÆTNING I RISSKOV! 'Opråb til byfortætningsramte'. Sig fra når investorerne får lov at bestemme, hvordan vores by skal se ud. Sådan starter en helsides artikel...

OPRÅB TIL AARHUS BYRÅD – BESIND JER!

Aarhus og ikke mindst Risskov har fået mere end nok af fortætning og nye ”områder til bolig og erhverv” - kommunens forskønnende omskrivning for endnu et byggeri af høje, firkantede kas...

Kommunen stjæler vores lys og luft, forærer det hele til en privat bygherre

Stop! 2-3 etager er rigeligt. 6 etager er vanvid i vores villakvarter. Ja det er faktisk et villakvarter, og her passer 6 etager ikke ind – så hør det dog! At oplægget angiver højden i...

Lav en samlet plan for området

Samlet plan for området Der foregår parallelle forløb med lokalplaner på nævnte grund vest for Agerbæksvej og på grunden øst for Agerbæksvej. En samlet lokalplan for hele området, som o...

Høringssvar til debatoplæg om ændring af kommuneplanens rammer for et område mellem Agerbæksvej, Grenåvej og Vestre Strandallé

Vi er en familie på 5 som trives og er glade for området. Vi bor op ad området, og føler at de nye planer vil påvirke vores dagligdag negativt. Vi har følgende indsigelser; Bevar den nu...

Nul hensyn til eksisterende område - max hensyn til bygherres ønsker

Høringssvar vedr. debatoplægget om boliger og erhverv ved Agerbæksvej/Grenaavej, Risskov fra vejforeningen for Mejlvej/Mageltornvej Hvorfor er der ikke noget borgermøde i forbindelse me...

Bebyggelse på Agerbæksvej

Jeg har boet i Risskov i ca. 25 år på Mageltornvej Har været meget glad for det fredelige område. Først kom alle husene på Asylvej. Så på Centervejen og på Grunden fra det tidl.. Statsh...

Boliger på agerbæksvej

Disse boliger vil sætte stor pres på lokal området. Både pga øget trafik, pres på institutioner, skoler. Jeg vil hermed sende min indsigelse mod disse bebyggelser.

Høring om ændring af plangrundlag Agerbæksvej/Grenåvej, Risskov

Endnu en ØJEBÆ - nej tak!

Stop nu med mere højt byggeri

Stop nu med mere højt byggeri, vi beboere er snart helt pakket ind i beton. Lavt byggeri højest 3 etager ud mod Grenåvej så man kan fornemme Risskov og Århus som en grøn by og så gerne...

En bøn til Aarhus kommune fra en bekymret borger

- Borgermøde: Jeg kan ikke forholde mig til en skitse af det foreslåede byggeri. Jeg ønsker et borgermøde, hvor detaljerne bliver lagt på bordet og hvor borgerne i området har en muligh...

Området Agerbæksvej, Asylvej, Vester Strandalle og Grenåvej

Jeg mener, at det er en god ide at få nye boliger og nye erhversområder ud til Grenåvej som erstatning for det nuværende. Det har været spændende at følge, hvordan området Risskovbrynet...

Ændring af Risskov

Ved denne ændring, vil det i fremtiden komme til at påvirke grundlaget for nybyggeri i Risskov og området omkring. Det kommer til at ændre strukturen på området og mange bolig ejere kom...

Agerbæksvej/Grenåvej

Kommunens matra om fortætning må hører op. Risskov er blevet tilført så meget etage- byggeri i de senere år og byggeriet på Statshospitalets grund kan hurtigt skabe besværlige trafikfor...

Glad for nye boliger i Århus

For at imødegå den boligmangel vi oplever i Århus synes jeg det er udmærket at der opstår flere bynære boliger. Jeg ser frem til flere nye dejlige naboer.

Vedr. bebyggelse og herunder fortætning

Vi er en familie på 4 som på Agerbæksvej. Vi mener, det er vigtigt at byggeriet ud mod Agerbæksvej holdes lavt (2-3 etager). Ideelt set ifa. rækkehuse/parcelhuse og ligeledes at bygning...

Høring om området Agerbæksvej/Grenåvej, Risskov

Det vil være en stor skam at begynde at bygge i 6 etagers højde der. Der er ikke forenligt med resten af bygningerne langs vejen der. Man kommer fra skoven over kolonihaverne til område...

FLERE TRÆER, MINDRE BETON!

Jeg vil hermed give udtryk for stor bekymring i forhold til den ønskede ændring af plangrundlag for området. Allerførst, undrer jeg mig meget over fældning af de eksisterende store træe...

Byggeri

Nu må det stoppe, der er ikke brug for mere byggeri, der er meget igang i forvejen, og det ender med at meget vil stå tomt, som der allerede gør i alt det nye der er bygget i Vejlby Ris...

Mere byggeri

Området er efter men mening som lokal beboer presset. Både når der ses på trafik og pladser i institutioner. Håber derfor ikke at vi igen(!) skal have et højere etagebyggeri. Charmen ve...

Vedr. nybyggeri i Risskov v.Grenåvej

Man bør ikke ændre på hushøjden langs Grenåvej. Man bør skabe en effektiv støjvold ud til vejen. Forslag: Byg rækkehuse i kvalitet som dem på Asylvej. men med mindre forhave, og skæm ik...

Nej tak til endnu et overgreb på bydelen Vejlby-Risskov

Sædvanen tro sættes al sund fornuft og respekten for den oprindelige del af Risskov og dens beboere over styr. Jeg ser ingen argumenter for, at endnu en fortættet boligmasse i Risskov g...

Bevar sjælen i Risskov

Der er bygget rigtig meget nyt i Risskov igennem de sidste år og en del er endnu ikke færdigt. vi risikere tomme boliger og en bydel uden sjæl. Risskov bør bevares med lavt byggeri og d...

Fortætning af boligmassen må stoppe

Der laves den ene eklatante brøler efter den anden. Ofte er der tale om unikke placeringer, hvor der kunne bygges noget utroligt smukt tilpasset omgivelserne og resten af boligmassen. M...

Nej tak til lejligheder

Jeg bor næsten lige overfor og ønsker absolut ikke en høj etageejendom. Skal der bygges boliger i det område må det blive rækkehuse eller parcelhuse. Stort nej tak til endnu en etageeje...

Områder til bolig og erhverv ved agerbæksvej/grenåvej

Det virker som om der en så stor omgang lobbyisme og tvivlsomme interesser at langsigtet omtanke for lokalområdet slet ikke er en del af den lokal plan. Spørgsmålet er hvad dem der skal...

Nej tak.

Nu bør det stoppe. Kommunens hjælp til hurtig bygherreprofit er skrigende åbenlys efterhånden. Selve området er præget af gamle forstadsvillaer, skove, bakker mm. Enhver form for “lys”...

Agerbæksvej, Risskov

STOP mere byggeri i Vejlby/Risskov, det er NOK, og det hører ikke hjemme i en gammel forstad med villaer/rækkehuse. Vi mister vores idenditet, hvis vi ikke allerede har gjort det. Infra...

Nu må det være nok!

Der gives ALT for mange dispensationer til bygherrer i Risskov uden tanke på, hvad det betyder for områdets beboere eller områdets natur (Danmarks natur, verdens natur). Det kan ikke væ...

Nyt byggeri ml Grenåvej/ Agerbæksvej

Der er rigeligt med byfortætning i Risskov allerede, med øget pres på veje, institutioner, skoler og ikke mindst vores rekreative område. Lad os bevare Risskovs unikke udtryk.

høringssvar ang. Agebæksej/Grenåvej Risskov

Når man passerer Risskov skov, kommer til højre for vejen (kørerfra Aarhus mod Grenå) de lave kolonihavehuse. Videre frem langs vejen er der forholdsvis lav, ensformig (i højden) bygger...

indsigelse/høringssvar

Der laves efterhånden alt for mange og hurtige ændringer i planloven for området. Højhuse på 6 etager hører ikke hjemme i området hvor der i forvejen i Risskov gives alt for mange dispe...

Debatoplæg om Agerbæksvej/Grenaavej

Se vedlagte
04/09/2019 - 00:00

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Indkaldelse af idéer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H118

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?