Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Høring af de samlede anbefalinger fra det midlertidige §17.4 opgaveudvalg om sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv

Byrådet besluttede i 2018 at nedsætte Udvalget for sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv med deltagelse af byrådsmedlemmer samt eksterne aktører fra blandt andet almen praksis, forældreorganisationer og forskere tilknyttet Aarhus Universitet.

Udvalget har lavet en række anbefalinger, der skal sikre mere sundhed for borgerne i Aarhus.

Med fire temadrøftelser om hhv. alkohol, geografisk ulighed i sundhed, mental sundhed og mennesker med handicap, har udvalget set på tværgående løsninger med familien, netværk og civilsamfundet som omdrejningspunkt.

De samlede anbefalinger er udarbejdet med afsæt i de fire temadrøftelser, og anbefalingerne vil indgå som en del af udviklingen af Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024.

Anbefalingerne er sat ind i rammen for den kommende sundhedspolitik for 2020-2024, og er således fordelt ind under de samme fire satsningsområder: Sammen om sundhed hele livet, Lighed i sundhed, De største sundhedsudfordringer samt Mere sundhed for pengene.

Den samlede Sundhedspolitik 2020-2024 behandles i Byrådet inden udgangen af 2019, og vil blive sendt i høring forud for byrådsdrøftelsen.

Høringssvar vedlægges udvalgets indstilling til Aarhus Byråd som bilag.

På vegne af Udvalget for sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv,

 

Otto Ohrt

 

Læs Den gældende sundhedspolitik 2015-2018 

 

Materialer (1)

Høringssvar (6)

Høring om sundhed

Folkeoplysningssamvirkets høringssvar til Aarhus Kommunes Sundhedspolitik 2020-2024 herunder de samlede anbefalinger fra det midlertidige Opgaveudvalg om sundhedsfremme i et 0-100-års p...

Høringssvar vedr. samlade anbefalinger fra det midlertidlige §17.4 udvalg om sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv

Handicaprådets høringssvar vedr. samlede anbefalinger fra det midlertidige §17.4 udvalg om sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv

Høringssvar fra Udvalget for mangfoldighed og ligestilling på Sundhedspolitikken 2020-2024

Vedhæftet høringssvar.

Sundhed

Høringssvar er vedhæftet på vegne af direktør for AIDS-Fondet, Andreas Gylling Æbelø.

Høringssvar om sundhedsfremme i et 0 - 100 årig perspektiv

LEV Aarhus er meget tilfredse med, at der i sundhedspolitikken lægges op til årlige sundhedstjek til mennesker med handicap. Ligeledes er vi positive overfor, at der tænkes i individuel...

Høringsvar vedr. Sundhedspolitik 2020-2024, anbefalinger fra opgave udvalget.

Høringsvar vedr. Sundhedspolitik 2020-2024, anbefalinger fra opgave udvalget. Se den vedhæftede fil.
16/09/2019 - 10:00

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Sundhed og Omsorg
Emneord
Sundhed og omsorg
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H116

Kontakt

Vil du vide mere?