Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Høring af forslag til røgfrie udearealer i Aarhus Kommune

Aarhus Byråd ønsker at færre begynder at ryge, og at flere skal vælge et røgfrit liv. De fem rådmænd i Aarhus Kommune er kommet med en række forslag til røgfrie udearealer. Det vil sige områder under åben himmel, hvor det ikke længere er tilladt at ryge.

Forslagene er i høring frem til 6. november 2019. Efter at have gennemgået høringssvarene vil Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg sende en samlet indstilling til Aarhus Byråd, der vil blive behandlet i december 2019.

 

Overblik over forslagene til røgfrie udearealer
Følgende udearealer som kommunen ejer og/eller har råderet over, er, med de præciseringer der er beskrevet i afdelingerne forslag (se dokumentet under Materialer), foreslået røgfrie:

Samtlige Børn og Unges udearealer, hvilket inkluderer udearealer ved skoler, dagtilbud og pædagogisk ledede legepladser.

Samtlige Kultur og Borgerservices udearealer, hvilket inkluderer udearealer ved Dokk1, Musikhuset, kommunalt ejede boldbaner, kommunalt ejede idræts- og svømmehaller og biblioteker.

Samtlige Sundhed og Omsorgs udearealer, hvilket inkluderer lokalcentre, sundhedsenheder, sundhedshuse og frivillighuse. Undtaget er udearealer ved plejehjem og ældreboliger.

Samtlige kommunale legepladser. De ejes af Teknik og Miljø.

Samtlige udearealer ved kommunale administrationsbygninger. De ejes af Teknik og Miljø.

Samtlige af Teknik og Miljøs genbrugsstationer.

Udvalgte udearealer under Sociale Forhold og Beskæftigelse, herunder alle udearealer under Børnecenteret.

 

Hvis Byrådet beslutter at et udeareal er røgfrit er det ikke tilladt at ryge tobak, herunder cigaretter, vandpibe og e-cigaretter mv.

I dokumentet under Materialer kan du læse de konkrete forslag.

Materialer (1)

Høringssvar (37)

Røgfrie udearealer ved Sundhed og Omsorgs bygninger,

Vi har på et Centerrådsmøde læst og drøftet forslaget om rygeforbud. Umiddelbart synes vi at forslaget er relevant, men da man samtidig i forslaget, pointerer, at udearealer i forbindel...

Røgfrie zoner i Aarhus Kommune.

Se vedhæftede høringssvar.

Fantastisk forslag - udvid gerne!

Som tidligere kræftpatient, der har været i kemobehandling er mine slimhinder ødelagte, og røg i det offentlige rum er derfor en stor daglig gene. Jeg sætter enorm pris på at et forbud...

Høringssvar vedr. forslag om røgfrie udearealer, Aarhus Kommune

Se vedlagte

Røgfrie udearealer i Aarhus Kommune

Brugergruppens høringssvar om røgfrie udearealer, se vedhæftede fil.

Røg er ok

Jeg har nu røget i snart 20 år og aldrig haft en sygedag. Nu må det snart stoppe!

Røgfrie udearealer

Se vedhæftede

Rygning på kommunens matrikler

Høringssvar om rygeforbud ved Århus Kommunes Lokalcentre. Vi har læst og drøftet forslaget om rygeforbud ved Århus Kommunes Lokalcentre på vores Centerrådsmøde. Umiddelbart synes vi at...

Røgfrie Udearealer

Jeg er en ældre herre på 82 år, som aldrig har røget, men til gengæld heller ikke har følt mig generet af, at andre gør det. Jeg synes det er fint, at man ikke ryger indendørs i dag, me...

rygning udendørs arealer

Lokalrådet finder, at det anviste område for rygning opfylder mulighederne for udendørs rygning. Lokalrådet påpeger, at der ikke er anført, hvordan reglen håndhæves.

Rygning

Stop nu lige op og lad de få rygere, der er tilbage være i fred. Fint der ikke skal ryges, hvor der er børn og unge mennesker. Og ved indgange. Men rygere er også mennesker, så lav sted...

Høringsvar rygning udearealer

Der tales meget om at bekæmpe ensomhed, hvordan hænger det sammen med at lave rygeforbud udenfor. Der er rigtig mange brugere af frivillighusene der ryger, hvis de ikke må ryge udenfor,...

Go’ idé

Skån idé! Mindre røg i ansigtet, mindre oprydning af skodder, gør det sværere for børn at starte på en dårlig vane. Udvid det endeligt!

Slut med skoder og røg i hovedet

Fantastisk ide, renere og pænere by, mindre oprydningsarbejde for kommunen og vi slipper for at indånde andres røg.

Røgfrie udearealer

Fantastisk ide ! Som astmatiker påvirkes min vejrtrækning af røg og passiv rygning dagligt , også i det offentlige rum. Jeg støtter dette 100% og ser det gerne udvidet overalt i samfund...

Røgfrie udearealer

Det burde være en selvfølge at offentlige udearealer var røgfrie.

Rygning

Jeg kan være helt enig at der skal være rygning forbudt på steder hvor der kommer mange børn, så som legepladser, parker, arrangementer hvor kommunen er arrangører etc. Men jeg kunne og...

Forbud mod rygning på off. Pladser mm.

JA TIL FORBUD MOD RYGNING PÅ OFFENTLIGE PLADSER

Godt skridt på vej mod bedre sundhed og miljø

Forbuddet er et vigtigt skridt mod ikke bare mindre rygning i det offentlige rum, men mod mindre rygning generelt. Det vil gavne sundheden for både rygere og ikke-rygere samt de mange d...

Rygning på udeatealer

Først vil jeg sige, jeg er ikke ryger og har aldrig været det.Jeg synes hele debatten om ikke rygning er gledet af sporet. Selvfølgelig skal rygere kunne ryge i udearealer. Det er for m...

Ja tak til røgfrie miljøer

Jeg bakker op om kommunens forslag, idet passiv rygning er ubehageligt for ikke-rygere. Der findes rigelig evidens for at det tilmed er skadeligt. For os med lungesygdom vil røgfrie mil...

Hvor er det fantastisk

Som børnefamilie ville vi ønske at vores kommune ville følge trop. Vi vil meget gerne flytte til en kommune som sikrer ren luft til borgerne. Så mangler blot forbud mod udledning af røg...

Rygeforbud

Det er simpelthen endnu en omgang formynderi forklædt som omsorg på samme linie som obligatorisk motion til sosuer, forbud af ølsalg til koncerter og fodboldkampe, pålæbchokolade i børn...

Ryge forbud

Der er jo ikke mange som ryger, hvad er så problemet? Problemet er de skodder som ligger og flyder. Det kan løses på flere måder. 1)Læg pres på Folketinget og forbyd filter på cigarette...

Langt over stregen

Det er blevet for meget med alt det forbuds rygning - sæt dog ind hvor der virkelig er problemer - der er ikke noget at sige til DF fik så dårligt et valg - de gør jo intet ved de virke...

Nannystate

Man kan ikke "lovgive" sig ud af alt... Det er forkert, synes jeg, at forbyde sig ud af, hvordan man gerne vil have folk til at opføre sig. I hvert fald når det ikke handler om kriminal...

Rygning.

Det er en god ide at forbyde rygning omkring offentlige bygninger. I længere tid har vi haft efterspørgsel på dette omkring musikskolen, hvor der færdes mange børn og unge. Her har der...

Rygning

Det er ikke i orden og forbyde rygning de steder hvor der køre så mange biler hver bil svare til 20 pakker cigaretter 😡

Røgfri udearealer

Held og lykke med den demokratiske proces. Fortsæt med at forstærke skellene i "Aarhus, smilets by", i udlandet bedre kendt som ”Aarhus - Danish for progress” Fortsæt med at minimere de...

Rygeforbud

Jeg tilslutter mig rygeforbud i den udstrækning det overhovedet er muligt. Jeg læser i andre høringssvar, og i flere sammenhænge rygere som ikke forstår at vi er MANGE som bliver SYGE a...

Markant mere sygdom i Danmark efter rygelov og sundhedsformynderi

Alle ved, at når man isolerer folk og nægter dem adgang til det sociale liv, så bliver de ensomme og syge. Det kan man allerede se nu, efter 12 år med rygeloven, hvor der er kommet mark...

Udendørs rygeforbud

Jeg hører/ser efterhånden tiltag dagligt mht at begrænse rygning; det er efterhånden til at kaste op over. Kommer virkelig ALDRIG til at forstå, at emnet er så vigtigt for vores samfund...

Røgfrie udearealer i Aarhus Kommune

Se den vedhæftede fil.

Der er så mange andre ting vi hellere burde bruge penge og ressourcer på

Citat fra Aarhus Kommunes eget materiale: "Uddannelsesinstitutioner indfører røgfri skoletid, arbejdspladser indfører røgfri arbejdstid, butikker gemmer tobakken væk og alt fra kollegie...

Rygning i det offentlige rum

Det offentlige rum - den frie luft, byens parker og torve - ejes af os alle sammen i fællesskab, rygere såvel som ikkerygere. Derfor er det ikke muligt for nogen myndighed at tage ejers...

Rygeforbud

Rygeforbud ved busstoppesteder! Ofte står rygere i eller omkring busskure og ryger. Ofte må jeg forlade busskuret for ikke at indånde irriterende røg, og når det er regner står rygeren...

For uambitiøst

Jeg er som udgangspunkt for godt og burde vedtages, dog kunne jeg godt tænke mig en udvidelse til at gælde busstoppesteder og andre steder hvor man samles, enten for at vente på offentl...
06/11/2019 - 23:59

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Sundhed og Omsorg
Emneord
Sundhed og omsorg
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H129

Kontakt
Vil du vide mere?