Gå til hovedindhold

Ny politik for Borgerservice og Biblioteker 2024-2032

Giv dit besyv med! Borgerservice og Biblioteker sender nu udkast til ny politik for 2024-2032 i høring.

Den nye politik for Borgerservice og Biblioteker sætter retningen for vores arbejde for de kommende år, og peger på de overordnede visioner for fremtiden. Som borger i Aarhus Kommune møder man typisk Borgerservice og Biblioteker på et eller flere tidspunkter i sit liv. Vi er den samlede indgang til kontakten med det offentlige, og Bibliotekerne åbner verden for aarhusianere i alle aldre. Vi har 17 lokale biblioteker i by og opland. Det er også hos os, at man kan finde historisk viden om sig selv eller sin bydel i kommunens Stadsarkiv. Bagom det hele arbejder vi med de nyeste teknologiske løsninger og fremmer innovation i kommunen.

Politikken beskriver, hvordan Borgerservice og Biblioteker bidrager til at løse forskellige udfordringer i fremtiden med de kompetencer og opgaver, som vi varetager. 

Udvikling af den nye politik

Politikken er blevet til i samtaler med kommunens borgere og vores partnerskaber. Vi har afprøvet nye og forskellige formater for inddragelse. Vi har bl.a. udsendt spørgeskemaer til over tyve tusinde borgere og afholdt forskellige former for workshops og en interessentkonference. Derudover står politikken på en inddragelse af medarbejdere i Borgerservice og Biblioteker. 

Politikkens indhold

Der er udvalgt fem temaer i politikken. De valgt på baggrund af de mange bidrag, som vi har fået fra borgere, interessenter og medarbejdere. Temaerne taler desuden også ind i, hvordan Borgerservice og Biblioteker kan bidrage til at løse De Vilde problemer. 

Politikkens fem temaer er: 

  • Samhørighed og fællesskaber: Borgerservice og Biblioteker vil gøre det nemt for alle borgere at deltage i de fællesskaber som er til rådighed Borgerservice og Biblioteker
  • Teknologi og mennesker: Borgerservice og Biblioteker vil bygge bro mellem teknologi og mennesker.
  • Demokrati og dialog: Borgerservice og Biblioteker vil styrke den demokratiske deltagelse og tillid til institutioner gennem dialog og folkeoplysning.
  • Kultur og læselyst: Læsning giver forståelse for hinanden og vores omgivelser – derfor vil bibliotekerne fortsat understøtte borgernes læselyst.
  • Klima og grønne vaner: Borgerservice og Biblioteker vil bidrage til den grønne omstilling ved vidensdeling og åbne demokratiske samtaler.

Høringsprocessen 

Formålet med høringsprocessen er, at du får mulighed for at give dine kommentarer og bidrag til politikken, inden den gøres færdig og sendes til behandling i byrådet. Er der fx perspektiver for fremtidens Borgerservice og Biblioteker, der mangler at blive fremhævet? Er der noget inden for de fem temaers perspektiver, som vi skal justere eller ændre? Eller er det noget helt tredje, som du synes, at vi bør have med os, når politikken gøres færdig?

Høringsperioden er fra den 14. september til og med d. 5. oktober. I kan uploade jeres høringssvar her på høringsportalen. Når høringen er afsluttet, vil politikken blive justeret med udgangspunkt i høringssvarene. Herefter fremsendes materialet til byrådet, der forventes at behandle politikken slutningen af 2023. 

Materialer (1)

Høringssvar (0)

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kultur
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H689

Kontakt

Marianne Bjerg Hansen

AC-fuldmægtig

hbjma@aarhus.dk