Gå til hovedindhold

Udvidelse af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej

Der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet.

Viborgvej er en af de centrale indfaldsveje til Aarhus, og der er kapacitetsproblemer i myldretiden. Der forventes på sigt yderligere trafik, og byrådet har afsat midler til en udvidelse til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej.

Udvidelsen er omfattet af kravene om miljøvurdering, og der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet.

Miljøvurderingen (VVM) og udkast til §25/VVM tilladelse er i offentlig høring fra den 8. oktober til den 3. december 2019. Den bliver også sendt i høring ved berørte myndigheder.

Borgermøde

Aarhus Kommune afholder borgermøde i forbindelse med høringen af miljøvurderingen af udvidelsen af Viborgvej til fire spor:

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 17:00 - 18:30 i Roof Top Lounge, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.

Deltagelse er gratis, men af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 21. oktober 2019.

Byrådets behandling af henholdsvis projektet (punkt 17) og miljøvurderingen (punkt 16) kan ses i referatet fra Byrådsmødet den 11. september 2019 - Klik her

 

Materialer (2)

Høringssvar (6)

Viborgvejs udvidelse

På sidste generalforsamling var der meget stor enighed om udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej, skulle etableres med et fransk kryds, dette inkl. en tunnel til gående og cyklister...

HOLMSTRUPHØJVEJ SKAL TILSLUTTES I SIGNALREGULERET KRYDS PÅ VIBORGVEJ

STÆRKT IMOD for udkørsel via Jernaldervej for Holmstruphøjvej beboer.!!! Den bedste løsning for alle beboere i området ville være; et fransk kryds med blinklys i den sydlige bane. det a...

HOLMSTRUPHØJVEJ TILSLUTTES I SIGNALREGULERET KRYDS PÅ VIBORGVEJ

Hovedforslaget for udkørsel via Jernaldervej er jeg stærkt imod!!! Den bedste løsning for alle beboere i området ville være at lave et fransk kryds med blinklys i den sydlige bane. Så d...

Holmstruphøjvej tilsluttes i signalreguleret kryds på Viborgvej

Jeg stemmer for et signalreguleret kryds på Viborgvej/Holmstruphøjvej krydset, da Jernaldervej allerede er belastet. Hovedforslaget for udkørsel via Jernaldervej er jeg stærkt imod! Det...

Udvidelse af Viborgvej ved Holmstruphøjvej

Uanset hvilken løsning der vælges, vil det være nødvendigt med en gang/cykel tunnel under Viborgvej. Hvis man vælger løsningen med kun højresving, vil det have stor indflydelse for ca....

cykelfolket må ikke glemmes

Som helårs cyklist, er det vigtigt for mig, at der er ordnede forhold for cykling imod århus bymidte. Vil aarhus fremme cyklisme, skal dette medtages i projektet ift cykelsti mm. Hvorda...
18/10/2019 - 23:15

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
VVM
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128

Kontakt

Vil du vide mere?