Gå til hovedindhold

Udvidelse af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej

Der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet.

Viborgvej er en af de centrale indfaldsveje til Aarhus, og der er kapacitetsproblemer i myldretiden. Der forventes på sigt yderligere trafik, og byrådet har afsat midler til en udvidelse til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej.

Udvidelsen er omfattet af kravene om miljøvurdering, og der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet.

Miljøvurderingen (VVM) og udkast til §25/VVM tilladelse er i offentlig høring fra den 8. oktober til den 3. december 2019. Den bliver også sendt i høring ved berørte myndigheder.

Borgermøde

Aarhus Kommune afholder borgermøde i forbindelse med høringen af miljøvurderingen af udvidelsen af Viborgvej til fire spor:

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 17:00 - 18:30 i Roof Top Lounge, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.

Deltagelse er gratis, men af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 21. oktober 2019.

Byrådets behandling af henholdsvis projektet (punkt 17) og miljøvurderingen (punkt 16) kan ses i referatet fra Byrådsmødet den 11. september 2019 - Klik her

 

Materialer (2)

Høringssvar (22)

Udkørsel, Viborgvej

Efter at jeg helt tilbage i 2014 havde en omfangsrig korrespondance med projektleder Mads Kari Karason fra Aarhus kommune om trafikforholdene på Viborgvej / Holmstruphøjvej, og at han i...

Fremkommelighed på Viborgvej på bekostning af beboere på Holmstruphøjvej?

Med den foreslåede løsning med udkørsel på Jernaldervej vil al trafik fra de 179 husstande på Holmstruphøjvej blive ledet direkte forbi undertegnedes parcel på Holmstruphøjvej 199. Indt...

Viborgvejs udvidelse

Høringssvar til Aarhus kommune angående udvidelsen af Viborgvej Grundejerforeningen Holmstrup-Bakker ønsker hermed at fremføre nedenstående høringssvar. Grundejerforeningen repræsenter...

Få nu det lyssignal etableret nu!

Skiftende afdelingsbestyrelser på Holmstruphøjvej har igennem de seneste 20 år rettet henvendelse til Århus Kommune for etableringen af et lyssignal ved udkørslen fra Holmstruphøjvej ti...

Viborgvejs udbygning

Årsag til at det skal være fransk udkørsel fra Holmstruphøjvej er,: Indfletning fra Holmstruphøjvej til Viborgvej som ikke giver trafikale farlige situationer. Skjoldhøjkirken har en ti...

Fransk kryds

Høringssvar i forbindelse med Viborgvejs udvidelse Holmstruphøjvej 12. november Som bosat på Holmstruphøjvej, er det med stor uro, jeg afventer kommunens afgørelse mht. udvidelsen af Vi...

Udvidelse af Viborgvej

Som både billist, cyklist og gående, vil jeg være ked af hvis Viborgvej lukkes. Det vil være en stor fordel hvis der laves et franskryds ved udkørsel fra Holmstruphøjvej. Så vi stadig k...

Trafiksikkerheden på Borumvej / Langelinie HASTER

Landsbyrådet i Herskind - Skivholme - Herskind Hede, bakker op omkring Borum - Lyngby fællesråds synspunkter med hensyn til trafiksikkerhed på Borumvej / Langelinie. En cykelsti priorit...

Værditab af boliger købt i god tro

Jeres forslag vil medføre væsentlige værditab på de ejendomme vi i god tro har købt på Holmstruphøjvej. Årsagen er den katastrofale mængde støjforurening det vil påføre et ellers stille...

Manglende cykelsti - Borumvej

Borumvejen er ikke farlig at benytte som cyklist! Det haster at få den anlagt. Overskriften er selvmodsigende, men lad mig forklare... Jeg er behersket motionist og bilist med godt kend...

Højre ind /højre ud

Se venligst vedhæftede indlæg.

Trafik sikkerhed på lange linje

Vi har mange børn og unge fra Århus, Tilst, Brabrand mm. I forbindelse med ridning på rideskolen. Mange vil gerne cykle, men kan ikke på grund af vejens trafik sikkerhed, der udelukker...

Kommentarer til udvidelse af Viborgvej, jævnfør oplysninger fra på borgermødet 23/10-2019

Vedhæftet.

Udvidelse af Viborgvej

Kommentarer vedrørende udvidelsen af Viborgvej. • Hvor det er muligt en udvidelse mod nord med 1m bred midterrabat for at få mindst mulig påvirkning af boligområdet mod syd. • Ved Munke...

Trafiksikkerheden på Borumvej haster allermest

Høringssvar Udvidelse af Viborgvej til 4 spor mellem Tilst Vestervej og Sommervej Borum Borgerforening og Borum-Lyngby Fællesråd repræsenterer borgere, der i stort omfang er daglige bru...

Udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej efter udvidelse til 4-spor

Det giver ingen mening at etablere et nyt stykke vej der skal krydse en SIKKER skolevej / sti til Børnehave / Cykel-/gangsti som benyttes af beboere lige fra Skjoldhold bebyggelsen til...

Viborgvejs udvidelse

På sidste generalforsamling var der meget stor enighed om udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej, skulle etableres med et fransk kryds, dette inkl. en tunnel til gående og cyklister...

HOLMSTRUPHØJVEJ SKAL TILSLUTTES I SIGNALREGULERET KRYDS PÅ VIBORGVEJ

STÆRKT IMOD for udkørsel via Jernaldervej for Holmstruphøjvej beboer.!!! Den bedste løsning for alle beboere i området ville være; et fransk kryds med blinklys i den sydlige bane. det a...

HOLMSTRUPHØJVEJ TILSLUTTES I SIGNALREGULERET KRYDS PÅ VIBORGVEJ

Hovedforslaget for udkørsel via Jernaldervej er jeg stærkt imod!!! Den bedste løsning for alle beboere i området ville være at lave et fransk kryds med blinklys i den sydlige bane. Så d...

Holmstruphøjvej tilsluttes i signalreguleret kryds på Viborgvej

Jeg stemmer for et signalreguleret kryds på Viborgvej/Holmstruphøjvej krydset, da Jernaldervej allerede er belastet. Hovedforslaget for udkørsel via Jernaldervej er jeg stærkt imod! Det...

Udvidelse af Viborgvej ved Holmstruphøjvej

Uanset hvilken løsning der vælges, vil det være nødvendigt med en gang/cykel tunnel under Viborgvej. Hvis man vælger løsningen med kun højresving, vil det have stor indflydelse for ca....

cykelfolket må ikke glemmes

Som helårs cyklist, er det vigtigt for mig, at der er ordnede forhold for cykling imod århus bymidte. Vil aarhus fremme cyklisme, skal dette medtages i projektet ift cykelsti mm. Hvorda...
14/11/2019 - 11:50

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
VVM
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128

Kontakt

Vil du vide mere?