Gå til hovedindhold

Kommuneplan 2017

Overordnede principper for byens vækst i Kommuneplan 2017

Aarhus – en by og en byregion i vækst, Bykvalitet og liveability for alle, Gearet til storby

Med Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017 satte vi retningen for de næste mange års udvikling, og byrådet introducerede de strategiske fokusområder, der skal bidrage til at koordinere og fokusere væksten.

I Planstrategi 2015 kaldte vi det "klog vækst". Med klogt mener vi at udvikle bæredygtigt - socialt, økonomisk og miljømæssigt – samtidig med vi skaber bedre bykvalitet og højere grad af liveability. Byen skal udvikle sig til at stå endnu stærkere frem mod 2050 - vi skal bevare og udvikle det gode liv i Aarhus, mens byen vokser og ændrer karakter - og det er fortsat strategien fra 2015, der skal være styrende for byens udvikling.

I Kommuneplan 2017 introducerede vi tre overordnede værdier for Aarhus´ udvikling:

Aarhus – en by og en byregion i vækst

Bykvalitet og liveability for alle

Gearet til storby

Læs mere om kommuneplan 2017 her

Kommuneplanen og temaplaner
Kommuneplanen er stedet, hvor byrådets forskellige politikker tager fysisk form. Hvor og hvordan skal byen udvikles; hvordan skal hensynene til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi vægtes?
I hver byrådsperiode revideres kommuneplanen helt eller delvist. Undervejs udarbejdes løbende tillæg til kommuneplan. Dels i form af større temaer, der skal ind i kommuneplanen - temaplaner - og dels i forhold til løbende kommuneplantillæg i forbindelse med den øvrige planlægning.

Alle temaplaner, som kommer i høring frem til næste kommuneplanrevision, bliver knyttet op på dette initiativ om Kommuneplan 2017.

 

 

18/12/2018 - 15:36

Initiativ info

Initiativ start
Forventet slutdato
Initiativansvarlig

Kommuneplanafdelingen, Teknik og Miljø.