Gå til hovedindhold

Planstrategi og Kommuneplan

Overordnede principper for byens vækst i Kommuneplan 2017

Aarhus – en by og en byregion i vækst. Hvis du interesserer dig for, hvordan Aarhus skal udvikle sig de kommende år, så er kommuneplanen og planstrategien svær at komme uden om.

Med Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017 satte vi retningen for de næste mange års udvikling, og byrådet introducerede de strategiske fokusområder, der skal bidrage til at koordinere og fokusere væksten.

I Planstrategi 2015 kaldte vi det "klog vækst". Med klogt mener vi at udvikle bæredygtigt - socialt, økonomisk og miljømæssigt – samtidig med vi skaber bedre bykvalitet og højere grad af liveability. Byen skal udvikle sig til at stå endnu stærkere frem mod 2050 - vi skal bevare og udvikle det gode liv i Aarhus, mens byen vokser og ændrer karakter - og det er fortsat strategien fra 2015, der skal være styrende for byens udvikling.

I Kommuneplan 2017 introducerede vi tre overordnede værdier for udviklingen i Aarhus:

Aarhus – en by og en byregion i vækst

Bykvalitet og liveability for alle

Gearet til storby

Se vores digitale kommuneplan her

Se Kommuneplan 2017 som pdf-fil her

Kommuneplanen og temaplaner
Kommuneplanen er stedet, hvor byrådets forskellige politikker tager fysisk form. Hvor og hvordan skal byen udvikles; hvordan skal hensynene til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi vægtes?
I hver byrådsperiode revideres kommuneplanen helt eller delvist. Undervejs udarbejdes løbende tillæg til kommuneplan. Dels i form af større temaer, der skal ind i kommuneplanen - temaplaner - og dels i forhold til løbende kommuneplantillæg i forbindelse med den øvrige planlægning.

Aktuelt arbejder vi med følgende 10 temaplaner

  • Vedvarende energianlæg – vindmøller og solenergianlæg
  • Erhvervsarealer
  • Grundvandsredegørelse
  • Detailhandelsplanlægning
  • Oversvømmelse og erosion
  • Arealer til alle boligtyper
  • Omstilling til grøn energi
  • Sammenhæng mellem naturområder
  • Landskabet
  • En grønnere by med mere blåt

Nedenfor kan du se hvilke høringer der er igangsat (og afsluttet) i forhold til ovenstående temaplaner.

11/11/2019 - 22:28

Initiativ info

Initiativ start
Forventet slutdato
Initiativansvarlig

Kommuneplanafdelingen, Teknik og Miljø.

Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen