Gå til hovedindhold

Udviklingsplan for Bispehaven - nyt lokalområde i Hasle

Hasle Centervej ny boliggade

Udviklingsplanen skal sætte rammerne for udviklingen af Bispehaven fra et udsat boligområde til et attraktivt lokalområde i Hasle.

Har du inputs til planen? – deltag nederst på siden.

Udviklingsplanen for det nye lokalområde i Hasle og Bispehaven tager afsæt i den aftale, der blev indgået mellem Østjysk Bolig, der ejer Bispehaven, og Aarhus Kommune i april 2019. LÆS AFTALEN HER

Aftalen betyder blandt andet, at det nye Bispehaven kommer til at bestå af en række mindre kvarterer med en varieret bolig- og bygningsmasse. En grøn kile med indlagte muligheder for motion og bevægelse vil strække sig gennem området og binde det sammen fra Klokkerparken i syd, over Ellekær og videre til Hasle Bakker og True Skov i nord. Nye rækkehuse, en kunstgræsbane og erhvervsbyggeri vil præge bydelen, som også vil få bedre forbindelse til de omkringliggende områder og Hasle Torv. Salg af jord skal give indtægter, som blandt andet kan bruges til forbedringer af de eksisterende boliger.

Lovgivningen om såkaldte "hårde ghettoer i Danmark" betyder, at Aarhus Kommune og Østjysk Bolig, der ejer Bispehaven, er forpligtet til at reducere andelen af almene familieboliger i området til 40 pct. Det medfører, at der skal nedrives tre høje og tre lave blokke i Bispehaven. Det skal skabe mulighed for at udvikle området med nye aktiviteter, boliger, erhverv, gader og byrum, så forandringerne understøtter Aarhus Kommune og Østjysk Boligs vision for området. Samtidigt sikres, at de almene boliger i området gøres mere attraktive.

Udviklingen af området bygger videre på den tryghedsrenovering, der allerede er i gang. Her er der bl.a. fokus på at binde Bispehaven bedre sammen med resten af byen. Den udvikling bliver forstærket med den nye aftale, hvor nye kvarterer med nye boliger, erhverv og øvrige funktioner skal bidrage til et helt nyt lokalområde, som kan tiltrække og fastholde nye beboergrupper.

Udviklingsplanen dækker området mellem Viborgvej, Ryhavevej og Ringvejen samt området ved Ellekærskolen. Da det er en strategisk plan, som på overordnet niveau sætter retningen for de kommende projekter, er det vanskeligt at lave en skarp geografiske afgrænsning af udviklingsområdet. Målet er at integrere områderne bedre med hinanden. Udviklingen vil derfor fx også berøre området omkring Hasle Torv og Klokkerparken.

Hvad er en udviklingsplan?

En udviklingsplan er en overordnet strategi for en bydels udvikling. Den skal binde borgernes, boligforeningens og kommu­nens visioner og ønsker sammen og sikre et fælles afsæt for udviklingen af en bydel. En udviklingsplan er derfor mere strategisk og principiel, end den er konkret. Den fungerer som et dynamisk værktøj, som fx:

  • Beskriver en besluttet udvikling af et konkret, geografisk afgrænset område
  • Tager afsæt i en vision og forfølger realiseringen af denne
  • Rummer en overordnet fysisk plan for området
  • Rummer strategier for udviklingen
  • Har en økonomisk dimension
  • Rummer en tids- og etapeplan
  • Har en organisering af ejere/aktører bag, som er parat til at tage ansvar for realiseringen

En udviklingsplan erstatter ikke, men supplerer og spiller sammen med de klassiske, kommunale plandokumenter som fx lokalplaner og masterplaner.

I forlængelse af at udviklingsplanen er vedtaget, udvikles og gennemføres de enkelte projekter og tiltag i et samarbejde med de forskellige aktører i bydelen. Andre projekter er allerede i gang, fx gennemføres der netop nu en inddragelsesproces for området ved den lokale fritidsklub og den grønne kile omkring overgangen ved Ryhavevej.

09/07/2019 - 09:46

Initiativ info

Initiativ start
Forventet slutdato
Initiativansvarlig

Integration og bydelsudvikling, Borgmesterens afdeling

Område
Hasle