Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Skanderborgvej – Byfortætning og trafik i Viby

En eventuel byfortætning omkring Skanderborgvej vil presse den i forvejen høje trafikbelastning ind og ud af byen. Aflastning af den indre del af Skanderborgvej må antages at være den mest virkningsfulde metode til at modgå det øgede trafikpres. Derfor foreslås etablering af til- og frakørselsramper til E45 fra Ormslevvej (i både syd og nordgående retning), hvilket må antages at lede en stor del af den gennemgående trafik uden om Viby Torv, nemlig den trafik kommende fra Syd og Øst med retning mod E45. Det vil trafikmæssigt aflaste Viby Torv krydset betydeligt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Klaus B Jørgensen

Indsendt

15/06/2019 14:56

Sagsnummer

HS4529801

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H108

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00