Gå til hovedindhold

Høringssvar

Trafik regulering, pisk eller gulerod?

Skanderborgvej er en travl hoved trafikåre, der forbinder omegns områder med de mere centrale dele af byen. Der kører ca. 20.000 køretøjer på denne vej dagligt og særligt i ”rush-hours” er vejen meget belastet. Alle kan vel være enige om at øget trafik ikke i sig selv er positivt, men som med antallet af nye Aarhusianere på 4000-5000 årligt, er man nødt til at forholde sig faktuelt til virkeligheden og ikke (kun) tænke romantiske tanker med hyggelige små gader. Alle arbejdspladser i Aarhus kan/skal ikke besiddes af Aarhusianere med bopæl inden for Ringgaden, der kan cykle på arbejde.

Så længe det er mere ”convenient” for borgere at komme til/fra arbejde i deres bil frem for offentligt transport eller cykel, så vil bil trafikken ikke mindskes på Skanderborgvej. Så diskussionen er: skal man bevidst gøre det mere besværligt for bilisterne i dag, eller skal man give dem en fordel ved at vælge en anden løsning end bilen?

En approach kunne være at snævre Skanderborgvej ind til én vejbane. Dette vil formentlig reducere antallet af biler på strækningen, men vil helt sikkert også medføre et trafikalt kaos. Man kunne også frygte at ”blodforsyningen” til Aarhus C ville blive så svag, at byen kvæles. Dette er desværre til dels allerede sket med hensyn til fremkommeligheden til havneområdet, hvor flere store virksomheder har fravalgt Aarhus på grund af den dårlige infrastruktur.

En anden approach kunne være at ”tænke smart”, for nu at bruge en af kommunens egne vendinger. Man kunne etablere gratis parkerings arealer i periferien af Aarhus, gerne tæt på letbane stationerne – for på den måde at give bilisterne et incitament for at benytte offentligt transport. Måske skulle der yderligere være en ”præmie” for ikke at belaste byen med bil trafik (eller en vejskat, hvis man hælder mere til ”pisk”). Man kunne måske ligefrem forstille sig gratis offentlig transport fra disse ”hubs”?
Eller en fordelagtig abonnements ordning med kombineret parkering og offentlig transport?

Når man ser på Skanderborgvej – eller for den sags skyld en hvilken som helst indfaldsvej i Aarhus – og kigger på bil køerne om morgenen eller om eftermiddagen, så sidder der meget ofte kun een person i hver bil. Dette er jo langt fra befordrende for hverken CO2 udslip eller trafik tæthed. I store byer i f.eks USA er der såkaldte car pool lanes, der giver de bilister, der vælger at køre 2 eller flere sammen, mulighed for at vælge den vejbane, der har det bedste flow, hvor ”single bilister” må affinde sig med at holde i kø. Måske kunne man blive inspireret af denne model?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Arknaes

Indsendt

18/06/2019 06:09

Sagsnummer

HS8674436

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H108

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00