Gå til hovedindhold

Høringssvar

Påtænkt Byggeri på Skanderborg/Bernstorffsvej

Efter borgermøde på plejehjemmmet Borgvold ang.omtalte byggeri og borgermøde på Viby Gymnasium ang. Helhedsplanen for Skanderborgvej, er vi ikke mere trygge i fht byggeriet på Skanderborgvej/Bernstorffsvej.
Der blev på disse møder talt om at man fra Aarhus kommunes side vægter borgerinddragelse højt, det var ikke den oplevelse vi fik på møderne, specielt efter mødet på Viby Gymnasium, virker det som om man blot taler uden om, det som er vores store bekymring, nemlig at man stadig ikke afviser et byggeri på Skanderborgvej/Bernstorffsvej på til til 6 etager.
I denne weekend har vi kørt tur i Viby/Tranbjerg/Hasselager området og har ikke på noget tidspunkt set byggeri i 6 etager, derfor undrer det os at dette ikke afvises, når byggeriet påtænkes i et villakvarter med eksisterende bygninger i 2 etager.
Vi kan ikke lade være med at få den tanke at pga af de dyre grundpriser i Viby, kunne det være Århus Kommunes tanke, at for at bygherre kan få forrentet sin investering på tilfredsstillende vis, kan der tillades et etagebyggeri i op til de omtalte 6 etager.
På tidligere nævnte køretur, kan vi konstatere at der i området Viby/Tranbjerg/Hasselager er store arealer, der kan bebygges uden at genere beboere i et et allerede etableret villaområde.
Vores bekymringer ang. Byggeriet på Skanderborgvej/Bernstorffsvej:
Området vil ændre karakter markant.
Mange villaer vil miste lys/sollys og luft.
Der vil være frit udsyn til villahaverne.
Gode villaer skal rives ned.
Bernstorffsvej består af villaer bygget som arbejderboliger til FDB’s medarbejdere, hvilket har historisk betydning.
Trafikforhold, der vil blive et vist antal P. Pladser til boligerne- disse kunne tænkes at blive betalings p.pladser.
Hvis boligerne bygges som ungdomsboliger , hvilket tidligere er nævnt i det materiale vi har set, så budgetteres kun med p-pladser til 25% af lejlighederne. Ungdomsboliger og betalingsp-pladser hænger ikke sammen og bilerne vil blive parkeret på villavejene.
Bliver lejlighederne til familielejligheder vil der komme endnu flere biler og hvor skal de parkere? Derudover vil udkørslen fra Bernstorffsvej til Skanderborgvej blive endnu mere kaotisk end den allerede er idag.
Derfor vil vi anbefale at hvis der skal bygges på Skanderborgvej/Bernstorffsvej, at det så vil blive bebygget med tæt og lavt rækkehusbyggeri med en max højde på to etager.
Vi ønsker at godt boligmiljø for også for os der allerede er bosat på Bernstorffsvej.
Med venlig hilsen
Lisbeth Holm og Jan Buhl
Bernstorffsvej 33
8260 Viby J
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lisbeth Holm/Jan Buhl

Indsendt

18/06/2019 19:33

Sagsnummer

HS7075127

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H108

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00