Gå til hovedindhold

Høringssvar

Hvordan sikres en positiv udvikling af Viby J?

I en tid hvor alle taler fortætning ønsker jeg fokus på, hvilke områder man vil fortætte og især, at fortætning vil ske med respekt for det pågældende område. Viby J. er en sjov størrelse med fine gamle huse, kvarterer med historie og de gode naboskaber. Samtidig har vi Mercur, og området her omkring som er etage byggeri i beton, ikke det smukkeste efter min mening, men et områder der kunne fortættes på både i højde og ud af Viby Ringvej uden gene for naboer.
Området ved Viby Kirke kunne udbygges i den nuværende gamle stil og gøres til et sted hvor folk kunne mødes og nyde både park og måske med hyggelige cafeer?
Mht kilen mellem Skanderborgvej og Bernstorffsvej, foreslår jeg rækkehus bebyggelse enten til leje eller eje, og under ingen omstændigheder etage byggeri, der vil ødelægge livskvalitet for de omkring boende både ved manglende lysindfald i boliger og haver samt ikke mindst privatliv, som vi alle nok ønsker at værne om. Vi bor her i et harmonisk og meget hyggeligt kvarter, hvor folk interesserer sig for hinanden. Et stort etagebyggeri som jeg mener, at vi har nok af i Viby både af private og almene, vil være ødelæggende for harmonien her i kvarteret.
Det vi der imod mangler er rækkehuse, både til de unge der gerne vil etablere sig som familie, og også de lidt ældre der gerne vil flytte fra deres gamle huse, som nu er blevet for store, men hvor man stadig ønsker at bo tæt på området man føler sig hjemme i. Derfor burde man fortætte med rækkehuse på kilen her og udbygge området på en måde så alle fortsat kan være glade for at bo her. Vi skal udvikle på den glæde jeg og mine naboer føler for Viby og vejen vi bor på. Vi har købt vores huse efter en lokalplan, vi ønsker fortsat skal respekteres, og med vores drømme og opsparing investeret alt vi har.
En investor investerer for at tjene penge.
Jeg håber på, at vi sammen kan fremme en positiv udvikling af byen, med fortætning, hvor der er behov for det, men uden at ødelægge de steder, hvor folk trives og nyder at have deres hverdag og familieliv.
Trafikken er et andet stort problem i Viby J, Det ville gavne at sikre vores børn selv kan gå sikkert til og fra skole samt til og fra sport på Viby Stadion evt via gangboer eller andre muligheder? Når man som forælder føler sig nødsaget til at køre sine børn rundt i området for, at de kan komme sikkert frem så øger det trafikken markant, og dette er jo især i myldretrafikken, som i forvejen er meget kaotisk.
Flere grønne områder og bevarelse af eksisterende er vigtige for folks trivsel og glæde for at blive boende i byen.
Jeg ser frem til en forskønnelse og udvikling af Viby J. som vi alle kan være stolte af.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Charlotte Madsen

Indsendt

20/06/2019 00:56

Sagsnummer

HS8366673

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H108

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00