Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej

Høringssvar:

Vedr. Helhedsplan for byudviklingen langs Skanderborgvej.

Undertegnede har deltaget i borgermøde d. 3. og d. 11. juni, henholdsvis på Lokalcenter Viby og på Viby Gymnasium.

Det er min mening, at Århus Kommune skal tænke mindre fortætning. Århus Kommune skal tænke længere frem og i et mere og fremtidigt grønt miljø med mindre trafikstøj og luftforurening.

Med mere fortætning kan ske flere ghettodannelser i Århus Kommune. – Århus Kommune bruger i den henseende allerede mange ressourcer på at rage ned og bygge nyt i f.eks. Gellerup og Bispehaven. Disse tiltag er gjort uden nogen som helst garanti for, at et sådant projekt lykkes. – Det er forsøgt andre steder i Europa at fjerne ghettoer ved at rage bygninger ned og bygge nyt. – Det har over tid vist sig, at problematikken med ghettoer bare er blevet flyttet til andre steder.

Århus Kommune skal tænke Århus by meget længere ud i omkreds, ud af byen i forhold til ønsket om mere byggeri og fremtidigt kunne huse flere borgere i kommunen frem for at fortætte byen.

Med en større by og med mindre fortætning vil det skabe mindre støj, skabe mindre forurening og give plads til skabelse af flere områder/oaser/parker med grønt miljø. – Et sådant tiltag kan medvirke til, at Århus by og Århus Kommune fremtidigt vil blive et sted, hvor man kan leve godt og indånde frisk luft. Og hvor man kan opholde sig uden at tage skade af støjniveauet.

Det er fakta, at der steder i verden er så meget luftforurening, at der anvendes masker. Og det er fakta, at vi i højere grad end tidligere dør af luftforurening (udstødning af os fra biler m.m.) – Det er også fakta, at hvis mennesker over tid sover eller opholder sig i områder med et højt støjniveau, så bliver de mere stressede, sover dårligere og får et kortere liv.

Som borger vil jeg gerne oplyses om hvad der til dato er foretaget af konkrete målinger på støj og forurening i det område, som Århus Kommune ønsker at lave fortætning på?

Og som borger vil jer gerne oplyses om, hvor meget stiger støj- og forureningsniveauet med nye bygninger
i det område, som Århus Kommune ønsker at lave fortætning på?

Hvordan er de konkrete målinger på støj og forurening i Viby Torv krydset?

Og jeg vil som borger gerne oplyses om, hvad de tilladte grænseværdier for støj og forurening er?

Fakta: Jeg bor på Skanderborgvej tæt på Viby Torv, mit soveværelse vender ud mod Skanderborgvej. Trafikstøjen er så høj, at jeg ikke kan sove for åbent vindue om sommeren, hvor det er varmt og lummert.

Jeg har også prøvet mange år tidligere, at bo på Skanderborgvej samme opgang på 3. sal med stue ud til Skanderborgvej. Om sommeren var det ikke muligt at have vindue åbent, hvis jeg samtidig skulle se TV, høre hvad der blev sagt.

Til møderne er der fra andre beboere givet forslag om, at man kan bygge nye boliger fra P-pladsen ud for Viby Stadion, anvende denne P-plads til nye bygninger.

Fakta: Denne P-plads bliver brugt af Viby Stadion til sportsarrangementer. Og når sådanne finder sted, så er der ikke p-pladser nok, og folk parkerer, som de bedst kan på alle de tilstødende veje i området. Det er et kaos.

Til daglig, så er dette P-område næsten beslaglagt. Der er kun få pladser til stede lige omkring indgangen til Viby Stadion. – P-pladserne er dagligt optaget af Kommunekontoret, Børn og Unge, med adresse Grøndalsvej 2. Her ligger desuden Bowl’n Fun, som også har p-pladser i samme område. Desuden er p-pladsen også anlagt og reserveret til større transportbiler og busser, som kan holde der længere tid ad gangen.

Skulle Århus Kommune vælge at anlægge en p-kælder under denne p-plads og bygge byggeri i flere etager ovenpå, så er det min overbevisning, at man vil skabe endnu flere trafikale problematikker i fremtiden i forhold til at kunne komme ind til dette område og ud igen til Skanderborgvej. – Lidt den samme problematik, som beboerne på Bernstoffvej omtaler 3. juni, hvis man bygger 6 etagers ejendomme på Skanderborgvej 215-223.

Slutteligt vil jeg gerne gøre opmærksom på knudepunktet/krydset Viby Torv/Viby Ringvej:

Hver eneste morgen og eftermiddag, så er det ét kaos. Folk kører aggressivt, skal skynde sig. De kører ud i krydset i 3. og 4. position, og når lyset så skifter, så er de ikke væk men spærrer for kørsel den modsatte køreretning. Dytter og båtter i ét væk og respekterer ikke fodgængere og cyklister. - Over tid oplever jeg, at billister er mindre og mindre tålmodige på at vente på, at man som fodgænger kommer over krydset. Selvom jeg som fodgænger er nået over halvdelen af krydset, over hellen, så kører billisterne ind foran mig med 50- 100 cm afstand for at komme videre, når de skal dreje fra Skanderborgvej og videre ud af Viby Ringvej.
Hvis der sad en motorsagkyndig med en elev til køreprøve, som gjorde samme, så ville denne elev dumpe sin køreprøve.

Det er grundet den stærke og tætkørende trafik Viby Torv meget lidt interessant samt farligt at komme til at ende ude på hellen i krydset, og det er hvad ældre og gangbesværede, som anvender stok eller rollator, gør. De kan ikke nå over gaden, før lyset skifter.

Det synes jeg ikke Århus Kommune kan være bekendt!

Jeg er stor tilhænger af, som det kom frem på borgermødet d. 11. juni fra flere borgere, at Viby Torv i fremtiden aflastes som knudepunkt og gøres til et mere kreativt og grønt område i fremtiden.

De bedste ønsker for fremtiden, for Århus Kommune, for Århus by og for mit nærmiljø Viby J.

Med venlig hilsen

Anne Therese Frank
Skanderborgvej 206, 3. tv
8260 Viby J.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Therese Frank

Indsendt

20/06/2019 17:44

Sagsnummer

HS2002952

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H108

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00