Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Skanderborgvej, Viby J

Kære Århus Kommune

For snart 17 år siden flyttede vi vores familie fra Vestjylland til Viby og fandt den skønneste, grønne oase på Solbakkevej i bakkekvarteret ved Skanderborgvej. Vi faldt ikke kun for huset, men i særdeleshed for det kvarter og miljøet det ligger i.

Området er kendetegnet ved fritliggende ældre parcelhuse og en helt særlig byggestil. Dette miljø påpeges og anerkendes ligeledes af Århus Kommune, hvor netop dette miljø og bebyggelsen beskrives og fremhæves som noget særligt for kvarteret og som noget man skal værne om, herunder en række særpræg og bevaringsværdige huse (bl.a. beskrevet i Kommuneplanen og lokalplanen). Som husejer forventer vi jo at vi kan stole på en kommunalplan og lokalplan – alt andet vil være direkte utroværdigt.

Desværre er oasen ikke længere helt så grøn, da der gennem årene er sket en voldsom udvikling i trafikken på Skanderborgvej, især på strækningen fra Ravnsbjerg bakke og ned mod Viby Torv. Der er rigtig mange biler, og de larmer og forurener. Som om det ikke er slemt nok, så valgte Århus kommune for år tilbage at fjerne et grønt område ved siden af bowlingcenteret og opføre en meget stor bygning, der så ydermere reflekterer støjen ind i beboelseskvarteret.

Hver morgen og eftermiddag er der kø på hele strækningen fra Ravnsbjerg bakke og ned mod Viby Torv. Især om morgenen medfører det stor frustration og aggression blandt bilisterne, der så vælger at ræse i meget høj fart ind gennem beboelsesområdet, for at komme udenom køen. Vi oplever jævnligt meget aggressiv kørsel i høj fart, når vi forsøger at komme ud af området.

Vi synes det er uacceptabelt, at man fra kommunens side nu overvejer at tilføre bydelen en stor forøgelse af beboere, hvilket vil medføre endnu mere trafik, støj og forurening.

Ligeledes forventer vi at et større nybyggeri vil give voldsomme parkeringsproblemer, da yderligere boliger naturligt kræver flere parkeringsmuligheder. Erfaringen fra andre nybyggerier i Århus viser, at der tages betaling for at parkere i nybyggerierne, hvilket naturligt medfører at folk vil forsøge at parkere på de omkringliggende villaveje, som slet ikke giver mulighed for dette.

Vi opfordrer kraftigt til at man bruger ressourcerne på at løse de nuværende trafikale problemer og undlader at ødelægge de grønne områder og de fine gamle kvarterer.

Specielt højt/moderne byggeri vil være meget skæmmende for kvarteret, samt vil give nuværende beboere voldsomme gener med skygge på nabogrunde og indkig i folks haver. Vi kan derfor ikke forstå at man overhovedet overvejer at øge byggehøjden i området.

Vi er naturligvis klar over at der er behov for flere boliger, men vil så opfordre til at bygge dem på nogle af de tomme arealer langs Skanderborgvej og fritholde strækningen fra Ravnsbjerg bakke til Viby Torv fra helhedsplanen, så det ikke generer de eksisterende beboere og ødelægger de grønne arealer, også under stor hensyntagen til at trafikken i området ikke forøges, men derimod skal formindskes.


Venlig hilsen

Gitte og Jens Kristian Rasmussen
Solbakkevej 3
8260 Viby J
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Gitte og Jens Kristian Rasmussen

Indsendt

21/06/2019 12:35

Sagsnummer

HS7875705

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H108

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00