Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringsvar vedr. helhedsplan for Skanderborgvej.

Høringssvar vedrørende Helhedsplanen for Skanderborgvej.


I forbindelse med helhedsplanen for Skanderborgvej og Viby C ønsker Viby Fællesråd at udtale følgende:

Vi har i Viby Fællesråd været meget tilfredse med den meget tidlige involvering i helhedsplanen omkring Skanderborgvej, og Viby C, som vi har været en del af siden de første spæde workshops tilbage i starten af november måned sidste år. Vi har gennem en senere række møder i storgruppen omkring helhedsplanen og et større borgermøde på Viby Gymnasium følt os velkomne, og hvor man med interesse har lyttet til vore synspunkter.
Vi håber at denne medborgerinddragelse vil fortsætte fremadrettet, og at vores input og råd også vil kunne afspejle sig i de kommende konkrete planer – ligesom vi håber at vores bekymringer også bliver taget alvorligt, når de endelig beslutninger træffes.

Helhedsplanens overordnede strategier kan vi fuldt ud tilslutte os. Viby Fællesråd ønsker et fremtidigt Viby som et trygt og tilgængeligt sted for alle dets borgere, et Viby som favner diversiteten i vores bydel, hvor arkitektur og byliv går op i en højere æstetisk skønhed og tilpasset det nuværende byrum ,og hvor det grønne islæt bevares og udvikles gerne i smuk samhørighed med et nyt blåt element.

Vi ønsker et forbedret og forskønnet Viby tilpasset det Viby vi kender i dag. Vi ser gerne at Skanderborgvej reetableres og bliver den flotte og smukke indgangsportal til vores bydel.

Viby Fællesråd ønsker at fokusere mere specifikt på følgende områder:

Trafik.

Som alle ved, er Viby Torv kolossal belastet med trafik. Vi ønsker en overordnet trafikplan for Viby Torv og de omkringliggende gader, gerne en helhedsplan for hele Viby.
Hvis der på noget tidspunkt skal være en letbane til Viby, må man ikke lave samme fejl som på Kystvejen. Der skal fortsat være 4 spor ind og ud af byen. Den private trafik bliver sandsynligvis ikke mindre fremover. Det bedste ville være el busser, der kan køre på de veje, vi har nu. Der går rygter om, at placere og etablere en busterminal på P-pladsen ved Viby Torv. Det er vi klart imod, da det kun vil forstærke de problemer og udfordringer, vi allerede har. En busterminal kunne ligge et sted i området ved letbanen, det vil give mening.
Vi forventer, at presset på Viby Torv forhåbentligt vil blive mindre, når Beder-Bering vejen bliver etableret, ligesom en udvidelse af Genvejen også vil gøre trafikken på torvet mindre.

Grøn kile i Viby.

Vi har flere skønne grønne områder i Viby. Dem, skal vi bevare og ikke bygge på dem. Områderne kan også fint indgå i den fremtidige grønne/blå kile, som skal etableres. Det er ikke godt for beboerne, at der sløjfes områder, hvor man kan nyde den friske luft og natur, måske kunne man i stedet på nogle af områderne lave meget små haver – uden huse på – som man eksemplvis har lavet det ved det gamle Marselisborg Hospital. Man bør tage meget hensyn til disse områder ved byggeri i Viby.

Byggeri i Viby.

Da man fra politisk side i Århus Kommune også ønsker en fortætning i Viby, må vi kræve, at det gøres med respekt for det allerede etablerede byggeri – nyt som gammelt. Vi er klar over, at der skal bygges nyt en del steder, men vis borgerne den respekt at tage områderne med på råd, og ikke tillade for store byggeprocenter, og ikke for høje huse. Vi vil atter henvise til vores Viby fortælling, hvor vi klart har præciseret, at vi er meget kede af byggeri over tre etagers højde.
Nybyggeri skal indgå i en smuk helhed, så Viby stadig er et sted, hvor folk ønsker at bo fremover.


På vegne af Viby Fællesråd
Hans Peter Mehlsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Viby Fællesråd v. Hans Peter Mehlsen

Indsendt

21/06/2019 15:57

Sagsnummer

HS8707473

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H108

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00