Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til Forslag til Lokalplan nr. 1076

Ormslev Kirke Menighedsråd har med interesse læst Forslag til lokalplan nr. 1076 og tillæg til Kommuneplan.
Vi er ved Stavtrup Sognegård, Råhøjvej 5, 8260 Viby J, nærmeste nabo til lokalplanområdet.
Ansvarlig for nærværende tekst/høring er Kirkeværge Eigil Jensen, Bispevænget 5B, 8260 Viby J.
Vi kan på ingen måde tilslutte os Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017.
Tillægget er en markant ændring af byggestilen i Stavtrup som vi på ingen måde kan billige og som klart ændrer lokalområdets karakter.
Vi ønsker at bibeholde eksisterende Kommuneplan med maksimal 2 etager med en maks. højde på op til 8,5 m.
I lokalplanens bestemmelse §1. Formål, står der bl.a. at bebyggelsen skalamæssigt tilpasses den omgivende bebyggelse. Bl.a. også derfor skal den eksisterende Kommuneplan ikke ændres til 3 etager.
Selve lokalplanen fremstår med en god planløsning når byggefelt B2 ændres til maks. 2 etager.
§5. Trafikforhold Stk. 9 skal ændres så der ikke alene reserveres areal til bilparkering men også etableres tilstrækkelig bilparkering.
Beregning af nødvendige p-pladser er ikke retvisende/tidssvarende, da beboere i Stavtrup for manges vedkommende har behov for 2 biler for at komme på arbejde. Der er f.eks. ikke mulighed for at anvende Letbanen i Stavtrup. For at undgå trafikkaos på bl.a. Klokkerskovvej henstilles der til at lave flere parkeringspladser end beregningerne under stk. 9.
På illustrationsplan 1, kortbilag 2 er indstiplet planlagte p-pladser. Disse bør fra starten etableres.

Stavtrup 12. august 2019
Ormslev Kirkes Menighedsråd.
v. Kirkeværge Eigil Jensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Eigil Jensen

Indsendt

12/08/2019 - 19:40

Sagsnummer

HS5825579

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplaner
Område
Viby
Hørings-id

H110

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.