Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedrørende udviklingsplanen for Bispehaven

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til debatten om udviklingsplanen for Bispehaven. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger optaget af, at Aarhus Kommune skaber gode rammer for et aktivt forenings- og fritidsliv for børn og unge i alle bydele.

ÅUF vil derfor gerne rose, at der i aftalen med Østjysk Bolig, som udviklingsplanen tager afsæt i, er indtænkt etablering af møde- og aktivitetsfaciliteter samt udearealer til fritids- og idrætsliv. Med målet om at ”tiltrække nye beboergrupper, herunder særligt børnefamilier til området”, er det essentielt, at børn og unges fritids- og foreningsliv spiller en væsentlig rolle i udviklingsplanen. Heldigvis findes der allerede foreninger, som tilbyder aktiviteter og fællesskab hver uge i området. ÅUF anbefaler, at planlægningen af nye faciliteter og udeområder sker i tæt dialog med de foreninger.

I nedenstående punkter har vi konkretiseret, hvordan foreningerne bedst kan tænkes ind i udviklingsplanen:

Skab plads og faciliteter til foreningsliv for børn og unge:
Det er vigtigt, at fritids- og foreningsaktiviteter tænkes ind i udviklingsplanen for Bispehaven. For at skabe levende, lokale samlingspunkter i bydelen, skal der være faciliteter til, at børn og unge kan dyrke foreningsaktiviteter efter skoletid. I faciliteter hvor der er flere foreninger og brugere, er det ÅUFs erfaring at det er vigtigt med mulighed for depotplads eller skabe til opbevaring, så man nemt kan have nødvendigt grej stående aflåst. Det er også vigtigt at etablere en nem adgang til relevante lokaler og faciliteter for frivillige i foreningerne.

ÅUF vil gerne rose, at det i aftalen med Østjysk Bolig er fastlagt, at udviklingen af møde- og aktivitetsfaciliteter for bydelens beboere ”skal udvikles i samarbejde med de kommende brugere, foreninger og andre relevante aktører”. Ved at inddrage de foreninger, som allerede har aktiviteter i området skabes ejerskab for de nye faciliteter, og foreningernes arbejde anerkendes og understøttes.


Skab gode rammer for foreningsaktiviteter på de grønne arealer
Mange foreninger benytter grønne områder til udendørs aktiviteter for børn og unge både på fast og ad hoc basis. ÅUF vil derfor anbefale, at der i udviklingsplanen for den grønne kile indtænkes områder til foreningsbrug. De grønne områder skal kunne bruges til forskellige formål. Derfor skal der tænkes i forskellige typer af anlæg på områderne. Det kan være bålpladser og sheltere til friluftsliv med spejderne, og grønne arealer i nærheden af toiletfaciliteter til legedage, små festivaler, events o.l. Også i planlægningen af udearealer vil det være vigtigt at inddrage foreninger og brugere.

Borgerinddragelse
ÅUF opfodrer til, at borgerinddragelsen fortsættes i arbejdet med udviklingsplanen for Bispehaven. Det er essentielt for bydelens udvikling, at der fortsat bliver mulighed for at borgere og foreninger kan involvere sig og få indflydelse på planlægningen. Vi ser dialogmødet d. 10. september som en del af borgerinddragelsen, som bør suppleres med løbende åbne opdateringer om processen og direkte invitationer til det eksisterende foreningsliv. Som repræsentant for børne- og ungdomsforeningerne i kommunen vil vi meget gerne fortsat bidrage til udviklingsplanen. Vi vil også opfordre til, at de lokale børne- og ungdomsforeninger inddrages direkte. Vi har kendskab til, at foreningerne FDF Hasle-Åbyhøj og De Grønne Pigespejderes Hasle-Møllevang Gruppe har aktiviteter i området. ÅUF formidler gerne kontakt til dem.


På vegne af Århus Ungdommens Fællesråds styrelse

Nina Hansen Formand

og

Sara Springborg Sekretariatsleder
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sara Springborg

Indsendt

30/04/2020 11:31

Sagsnummer

HS5006190

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hasle
Hørings-id

H113

Kontakt

Borgmesterens Afdeling,

HR og Organisation

Rådhuset

Rådhuspladsen

8000 Aarhus C

89402000

hr@ba.aarhus.dk

 

Vil du vide mere?

Skriv til:

bydelsudvikling@ba.aarhus.dk