Gå til hovedindhold

Høringssvar

Beboernes overvejelser

Jeg har, som formand for bestyrelsen på Mindegade Kollegiet (nr. 7 og 9 på Mindegade), haft en åben dialog med beboerne på kollegiet om dette byggeri.
Overordnet har beboerne ikke nogle bemærkninger omkring nedrivningen af bygningerne med adresserne europaplads 6 og 8, da disse ikke befinder sig på vores gade. MEN beboerne gav udtryk for flere bekymringer ang. den nye bygning, som man vil rejse.
Højden på bygningen gav årsag til flere bekymringer som eksempelvis skygge. I debatoplægget er der lavet et skygge diagram, men dette tager kun stilling til kl 18 d. 21 juni, hvortil man, med udgangspunkt i vores bygninger, hurtigt kan regne ud, at de lejligheder, der vender ud mod gaden samt vores tagterrasse ikke vil få den samme mængde af sollys som hidtil. Dernæst vil højden af den nye bygning mindske privatlivets fred på vores tagterrasse (oppe på nr. 9). Hvis man befinder sig på vores tagterrasse, kan man i forvejen blive beskuet på fra Europahuset og Salling Rooftop. Beboerne gav tydeligt udtryk for, at de egentlig ikke er interesseret i, at endnu en bygning har adgang til at kunne beskue kollegiets beboere på vores private tagterrasse - desuden er vi på kollegiet bevidste om, at vi ikke er de eneste på gaden med en højere liggende terrasse, og derfor ikke de eneste, som vil føle sig en smule overvåget grundet den nye bygning og højden på denne. Højden på bygningen er altså uden tvivl mhp. lys og privatlivets fred meget kritisabel.
Desuden gav beboerne udtryk for en undren over, at man vil rive Mindegade 12 ned, når man har udpeget bygningen som bevaringsværdi med bevaringsværdi 3, og indgår derfor som bevaringsværdig i kommuneplanen - hvad er årsagen til, at man alligevel ønsker at rive den ned? Flere beboere gav udtryk for, at Mindegade 12 har en vis charme, på trods af at bygningen trænger til en renovering, men at det alt i alt ville være ærgerligt at rive nr. 12 ned.
Selve nedrivningen og opbygningen af den nye bygning blev også debateret blandt beboerne, og der blev i denne forbindelse givet udtryk for bekymringer ang. uundgåelige støjgener og trængsel på mindegade - især hvis nedrivningen og opbygningen i korte eller lange perioder medfører, at Mindegade lukkes af i den 'udgående ende' (ud mod Europaplads), fordi Mindegade er ensrettet. Ergo vil det muligvis medføre problemer ift. at kunne komme ud fra mindegade med et køretøj. Der bliver ikke oplyst noget om, hvordan dette evt. skal løses, i debatoplægget, hvis det da bliver en realitet, hvilket hverken af- eller bekræftes.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Johanna Nørholm Rischel

Indsendt

31/07/2019 - 21:11

Sagsnummer

HS2959086

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Indkaldelse af idéer og forslag
Område
Midtbyen
Hørings-id

H115

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?