Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til forslag 1112

Høringssvar på lokalplansforslag 1112
Viby Grundejerforening har siden 2011 gentagende gange været i kontakt med Århus Kommune angående Eskelund-området. Indtil nu har vi ikke haft mærkbar succes med disse kontakter, hvilket tydeligt ses af lokalplansforslaget. Nu prøver vi så igen.
Viby Grundejerforening mener stadig, at der er mange problemer forbundet med festivalpladsens placering. Vi skal her på dette sene tidspunkt af processen redegøre for enkelte af disse.

1. Parkering.
Det helt store problem set i relation til projektet er, at der overhovedet ikke er tænkt parkering ind i projektet. Der er ganske vist afsat ca. 50 parkeringspladser på den eksisterende pendlerplads ved Eskelundvej, men dette dækker kun det behov, der opstår, når folk vil benytte sig af stedet som naturområde.
Lokalplansforslaget behandler således ikke de problemer, der vil opstå, når omkring 40.000 mennesker vil benytte området i forbindelse med en eller anden event. Hertil påstår forvaltningen, at man slet ikke kan skrive behovet for parkeringspladser til den slags arrangementer ind i en lokalplan. Det er selvfølgelig udtryk for et valg, som formentlig hænger sammen med, at forvaltningen har den bundne opgave at få etableret en eventplads uden at det kommer til at koste kommunekassen for meget. Dette er så ensbetydende med, at man ”tørrer problemerne af på omgivelserne”.
Århus Kommune har derfor haft et rådgivende firma til at fortælle, hvor man kan anvise parkering. Det er man mildest talt sluppet meget dårligt af sted med.
Der nævnes tre mulige parkeringsområder:
• Parkering på Egsagervej med sideveje
• Parkering på North Side grunden i Åbyhøj
• Parkering ved P. Hjort Lorenzensvej
Der er vil maksimalt pladser til 400 biler på førstnævnte område. Parkering på North Side grunden er næppe en god ide, idet området jo skal bruges til boliger, hvorfor North Side netop skal flyttes til Eskelund. Og endelig er der ikke plads til ret mange biler på P. Hjort Lorenzensvej. Dertil kommer yderligere, at flere af de nævnte steder ligger i en vis afstand til indgangen til eventområdet.
Hvad gør man så? Man kommer med et par løse bemærkninger om, at der muligvis kan etableres et større antal parkeringspladser på ”Hesteeng”. Den mulighed har vi gentagne gange gjort opmærksom på er uhensigtsmæssig. Til - og frakørselsforholdene er helt håbløse. Vejene i området er meget smalle, og på Damtoften, der er eneste vej ud til ”Hesteeng” bliver der for øjeblikket etableret regnvandsfaskiner. Dette betyder naturligvis, at vejen bliver endnu mindre farbar. Parkeringspladser på ”Hesteeng” bør derfor undgås.
Det efterlader så kun få parkeringsmuligheder. Der kan her være tale om parkeringspladserne ved Viby Centret (3-timers parkering) og i gaderne i hele Slotskvarteret. Man kan også let forestille sig en massiv parkering på Åhavevejs parallelvej ved kolonihaverne og i selve kolonihaverne.
Hvis man her regner med, at der skal ledes 40.000 mennesker ind på pladsen, så kan man jo gøre sig nogle overvejelser om, hvor mange biler, der skal være plads til.
To eksempler vil vise dette:
• I forbindelse med North Side arrangementet forventes ca. 10% at komme til området i bil. Hvis man holder fast i, at 35.000 er det forventede antal deltagere, vil således ca. 3.500 komme i bil. Hvis hver bil har to passagerer, hvilket formentlig er et fornuftigt skøn, skal der altså skabes plads til ca. 1.700 biler. De kan slet ikke parkere på de tre områder, som det rådgivende firma har anvist.
• Hvis man ser på et andet muligt arrangement, f.eks. en koncert med Poul McCartney, vil det ikke være urealistisk, at ca. 20.000 kommer gående eller er på cykel fra hele Århus, og 10.000 kommer med bus fra hele Jylland, så vil 10.000 skulle komme i bil. Typisk vil der vel være to i hver bil, det betyder, at der skal skaffes plads til 5000 biler. Kan vi proppe fire ind i hver bil, skal der skaffes plads til 2.500 biler. Et realistisk skøn vil så nok være omkring 3.750 biler. Det antal biler kan overhovedet ikke være på parkeringspladserne ved Viby Centret eller i Slotskvarteret. Slotskvarteret vil således totalt sande til i biler, der mere eller mindre lovligt er parkeret på vejene. Det kan beboerne i Slotskvarteret ikke være tjent med.
Vejene i Slotskvarteret er næsten alle meget smalle. Det betyder også, at hvis vejene er fyldt med parkerede biler, så kan redningskøretøjer, f.eks. ambulancer og brandbiler, ikke komme frem. Hertil kommer, at der bor en del plejekrævende mennesker i området, og bilerne fra Sundhed og Omsorg vil også have store problemer med at komme frem.
Der må derfor laves parkering forbudt i hele kvarteret eller laves indkørsel forbudt til hele kvarteret (dog ikke for beboere), i forbindelse med et arrangement på pladsen. Det ved vi, at man kan gøre andre steder i byen. F.eks. var der i forbindelse med Phil Collins koncerten her i starten af juni på stadion lavet vidtgående kørselsbegrænsninger i de tilstødende villakvarterer.
Kniber det med skiltning, må man sætte hjemmeværnet ind. En tanke som Aarhus Kommune tidligere selv har bragt til torvs. Det er ensbetydende med, at kun beboere og personer med relevant ærinde i området kan komme ind. Det er en effektiv metode.
Det vil også være nødvendigt af en anden grund at forhindre parkering i området, idet de fleste uden tvivl vil søge ned gennem kolonihaveområdet og til fods forsøge at krydse motorvejen (Åhavevej). Det vil skabe helt uacceptabelt farlige situationer. Især når folk skal væk fra pladsen og mere eller mindre berusede vil krydse Åhavevej.
Nu vil man så nok sige, at sådan bliver det ikke, for man vil indsætte shuttlebusser fra parkeringspladserne ved f.eks. City Vest eller Mega Syd. Men Teknik og Miljø ved jo godt, at en sådan løsning ikke vil holde. Trafik har det jo som vand. Det finder altid en vej – og gerne én der ligger tættere på koncertpladsen. Folk gider simpelthen ikke vente på shuttlebusser, når de skal hjem, og derfor vil de naturligvis prøve at komme til at parkere så tæt på som muligt, nemlig Slotskvarteret eller Damgårdsvej/Damtoften.
Derfor er det absolut nødvendigt, at det på den ene eller den anden måde må forhindres, at uvedkommende bilister søger ind i Slotskvarteret. Det samme gælder i øvrigt også for området ved Damtoften og Damgårdsvej.
Vi foreslår, at hele området i Slotskvarteret og i Viby Nordby (Damtoften/Damgårdsvej) bliver gjort til lukket område i forbindelse med større events. Der bør kun være adgang for beboere eller personer, der kan sandsynliggøre, at de har et ærinde i området.

2. Støjen.
Det næste problem i området omkring koncertpladsen er selvfølgelig støj. Det er langt fra alle, der synes, at det vil være herligt at komme til at bo tæt på 4 koncertscener, der vil søge at overdøve hinanden. Der må tages vidtgående hensyn til folks nattesøvn – især da hvis en koncert afvikles en hverdagsaften. Der bor faktisk ret mange mennesker i omegnen af koncertpladsen. De fleste har et arbejde, der skal passes, og de skal naturligvis ikke være tvangsindlagt til at ligge uroligt i sengene på grund af en dunkende baslyd. Derfor bør antallet af koncerter på området holdes på det lavest mulige.
Generelt skal lydtrykket holdes så lavt som muligt
Vi har det bud, at alle koncerter på hverdage senest skal slutte kl. 24. På lørdage må vi acceptere et senere tidspunkt, men kl. 02 må være et absolut sluttidspunkt.

3. Indgang.
I materialet nævnes der en hel masse krav til koncertpladsområdet. Her burde Teknik og Miljø nok have lært af erfaringerne fra f.eks. Skanderborg og Herning, hvor der begge steder er etableret store parkeringspladser. Det vil Århus Kommune åbenbart ikke.
Det gør selvfølgelig, at området på Eskelund trafikalt set lige netop ikke er velegnet som koncertsted. For ud over de manglende parkeringspladser er selve indgangen til koncertpladsen mildest talt problematisk.
Indgangen er placeret midt på Åhavevej. Det er i alle henseender et dårligt sted, fordi det er på en motorvej. Folk vil løbe over denne vej, og det vil på et eller andet tidspunkt gå galt. Derfor skal der laves flere indgange.
At man så også har planlagt at lukke Brabrandstien i forbindelse med koncerter er jo direkte i strid med kommunens målsætning om at flytte trafik væk fra biler og over til cykler.
Vi opfordrer derfor til, at der laves flere indgange til området. Èn indgang midt på Åhavevej er en trafikfælde.

4. Naturområdet
I øvrigt finder vi de andre anvendelsesmuligheder af Eskelundområdet interessante. Vi har ingen indvendinger her. Tværtimod ønsker vi, at området kan blive et sted, som folk i vid udstrækning vil benytte. Vi har faktisk selv adskillige gange foreslået lignende aktiviteter.
Derimod er vi meget betænkelige ved, at en stor del af Eskelundområdet risikerer at blive lukket område en stor del af sommeren. Festivaltområdet skal jo kunne spærres af, og det forhindrer mange mennesker i at benytte området. Vi mangler derfor også en plan for, hvordan man vil sikre, at hele området er åben for alle i så stor en del af året som muligt.
Vi opfordrer til, at mange events, hvor der maksimalt vil komme 10 – 20.000 mennesker, henlægges til andre områder i byen for at sikre maksimal adgang for alle til Eskelundområdet.

På vegne af Viby Grundejerforening den 10. oktober 2019
Jette Rasmussen Lars Nikolajsen
Formand Bestyrelsesmedlem
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Nikolajsen

Indsendt

11/10/2019 - 13:01

Sagsnummer

HS3561343

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplaner
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H120

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.