Gå til hovedindhold

Høringssvar

Attraktivt skoletilbud i Åbyhøj

Kære byråd.
Jeg har læst aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
Mit navn er Bo Sundgaard. Jeg bor i Åbyhøj, og er far til en pige i 1. klasse på Gammelgårdskolen og til en dreng der gerne skulle starte på Gammelgårdskolen 2020
Når jeg læser aftalen bliver jeg dog bekymret over om det kommer til at betyde at skoletilbudet på Gammelgårdskolen bliver mindre attraktivt, både for børn og forældre i det nuværende og det eventuelle kommende skoledistrikt. Jeg bliver også skuffet over at aftalen ikke i højere grad tager stilling til hvordan skoletilbuddet skal gøres mere attraktivt for Åbyhøj.
Baggrunden for min bekymring er at et større distrikt også vil betyde et større elevtal på Gammelgårdskolen som allerede nu er i pladsmangel. Min datter havde sidste år et udmærket klasselokale med plads til fordybelse og leg. I år har de skiftet klasselokale og for at få plads til eleverne er der nu 2 klasselokaler hvor der før var 1 – de er blevet delt op af en skillevæg. Det er lagt fra optimalt set fra mine øjne.
I aftalen er der nævnt at der er et faldende elevtal på Gammelgårdskolen, der står også at elevtallet i 2029 vil være stort set uændret. Hvis det er tilfældet vil det selvfølgelig være godt, men hvis jeg ser på de prognoser som kommunen selv har offentliggjort er jeg langt fra overbevist.
Jeg vil i mit høringssvar forklare hvorfor, ved først at se på om skolesøgningen i Gannemgårdskolens distrikt er faldende. Herefter vil jeg se på om statistikken kan være reliabel, og til sidst vil jeg gennemgå de fysiske rammer ud fra den viden jeg har som menig forælder til et barn på Gammelgårdskolen.

1. Er skolesøgningen faldende
Jf. skoleprognose 2019 er det korrekt at elevtallet er faldende næste år hvor der er beskrevet at der starter 79 elever hvilket er færre end normalt. Året efter er antallet estimeret til at være 99, og året efter igen 105 elever.
Se bilag for tabel
Det kan godt være at tallet er lavere i 2029, men det er nu at problemet med lokalerne på Gammelgårdsskolen er der, så det vil være meget problematisk at udvide distriktet på en skole som allerede er over sin kapacitet.

2. Er statistikken reliabel.
Jeg har desværre ikke adgang til tilstrækkeligt materiale igennem Aarhus Kommunes webside til at vurdere dette. Jeg skal dog opfordre jer til at kontrollere dette ved at sammenligne tidligere modeller med virkeligheden. Her vil jeg opfordre byrådet til at efterspørge forklaringsgraden samt usikkerheden fra kommunens statistikere.
Hvis jeg tager tidligere skoleprognoser siger de følgende om elevtallet på Gammelgårdsskolen

Se bilag for tabel.

Tabellen viser at der er en enorm fejlmargin i fremskrivningerne, det ses også at der er en tendens til at undervurdere elevantallet på Gammelgårdskolen.
Så jeg tror ikke på at vi kan forvente et uændret elevtal i 2029 som er forudsætningen for at udvide Gammelgårdskolens distrikt.

3. De fysiske rammer kan ikke rumme flere elever
Min oplevelse af Gammelgårdsskolen er at den er velfungerende, men at det bestemt ikke er på grund af de fysiske rammer. Jeg oplever en slidt skole med mange gode lokaler, men også mange meget små og uegnede klasselokaler. Min egen datter sidder i år i et lokale som er under grundplan med en nedsænket gård udenfor. Lokalet er blevet til ved at dele et stort klasselokale op til to mindre. Læreren som er super engageret har så placeret eleverne så de fleste sidder med bordet op ad en væg, med ryggen til rummet.
Hvis distriktet udvides så der kommer 1 klasse mere pr. årgang vil der være behov for markant flere klasselokaler indenfor en kort periode. Samtidig vil presset på toiletter, idræts- og svømmefaciliteter samt legeområder stige ud over hvad der er rimeligt.

Opsummering
Over en 5 års periode har skolestartprognosen kraftigt undervurderet elevtallet på Gammelgårdskolen. Samtidig er et af hovedargumenterne for at distriktet for Gammelgårdskolen skal udvides, at elevtallet er faldende. Hvis dette argument ikke er troværdigt vil det ikke være forsvarligt at træffe denne beslutning uden at have faciliteterne på plads på forhånd.
Det er derfor ikke ansvarligt at udvide skoledistriktet for Gammelgårdskolen, hverken for børn i det nuværende distrikt, eller for børn i et eventuelt udvidet distrikt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bo Sundgaard

Indsendt

29/09/2019 - 21:13

Sagsnummer

HS7635037

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126