Gå til hovedindhold

Høringssvar

Skal vi virkelig stifte Privatskolen Åbyhøj?

Kære Århus Byråd.

Jeg er mor til en nuværende 0. klasses elev på Gammelgårdsskolen samt to mindre børn, der forventeligt starter i 2022. Jeg har med bekymring læst planerne om at lægge en del af Bispehaven ind under Gammelgårdsskolen.

Der er tale om et af landets hårde ghettoområder (officiel betegnelse), og der kan dårligt være to meninger om, at en tilgang af 20-25 børn per årgang fra sådan et område alt andet lige vil medføre pres på undervisningen.

Jeg er normalt ikke tilhænger af at tage sorgerne på forskud, men i dette tilfælde har vi erfaringerne fra 30-40 års fejlslagen integration at støtte os til. Tilsyneladende har I alligevel tænkt jer at iværksætte omstruktureringen uden at tilføre ekstra ressourcer til skolen, hvilket for mig at se svarer til at sætte kikkerten for det blinde øje og håbe på det bedste – mod bedre vidende.

Jeg frygter, at det vil skade det ellers gode læringsmiljø på Gammelgårdsskolen, når 4-5 børn fra potentielt meget belastede familier fremover skal sluses ind i hver klasse. Det lyder måske ikke af meget, men med omkring 27 børn i hver klasse, hvordan skal læreren og klassepædagogen så - uden ekstra ressourcer - have en chance for at finde overskud til de øvrige børn, hvis blot to-tre ekstra elever viser sig at være særligt ressourcekrævende?

Jeg anerkender, at vi alle har et samfundsansvar for at hjælpe med integrationen, men jeg tror samtidig, vi er en del forældre, der ikke mener, at vores børn skal betale prisen. Gammelgårdsskolen bærer allerede i dag sin del af ansvaret for at løfte det vestlige Århus. Skolen er på ingen måde en ”hvid ghetto” udelukkende bestående af børn fra ressourcestærke familier. Tværtimod repræsenterer skolens elevsammensætning det omgivende samfund.

Dertil kommer det faktum, at Gammelgårdsskolen i dag kæmper med at få de fysiske rammer til at slå til. En del af undervisningen foregår i tarvelige barakker, og skoleledelsen må allerede nu tænke alternativt for at få stolelegen til at gå op. Vi tilvalgte faktisk skolen på trods af de fysiske rammer. Når man ser skolen for første gang, fremstår den nedslidt og uddateret i ekstrem grad. Så den er allerede fra start bagud på point i mødet med nye forældre og elever. Til gengæld stolede vi på skolelederens løfter om et fantastisk godt læringsmiljø, der modsvarer de fysiske rammer. Bliver der givet køb på dette, så kommer Gammelgårdsskolen i minus på både rammer og indhold. Og her giver to gange minus ikke plus.

Hvad angår det forventede elevtal i fremtiden, og at problemerne så at sige skulle løse sig selv, så er dette kun fremskrivninger – den slags holder ofte ikke i virkelighedens verden. Bare se på, hvor pressede Åbyhøjs pasningsinstitutioner har været, fordi der pludselig var mange flere småbørn end forventet. Ingen kan vide, hvor mange tilflyttere med børn i skolealderen, der vil komme om 2-3-4-5 år. Det er fugle på taget, når I påstår, at elevtallet vil være faldende fremadrettet. Jeg anser dette for at være en "løsning" mere eller mindre opfundet til formålet.

Som forælder er mit eneste alternativ at overveje en privatskole. Dette er mig meget imod, jeg vil gerne folkeskolen, men omvendt kommer jeg ikke til at gamble med mine børns fremtid. Hvis dette tiltag viser sig at skabe uro og manglende rum for læring i mine børns klasser, så vil jeg ikke tøve med at søge mod privatskole. Omvendt vil det jo så løse pladsproblemerne, hvis tilpas mange forældre vælger at gøre det samme, så det kan være, I er heldige at slå to fluer med ét smæk.

Sidste års debat om skolestrukturer åbenbarede, at der i den grad er vilje og ressourcer til at oprette en privatskole i Åbyhøj. Lad nu for guds skyld være med at presse os forældre i den retning. Det ville være et banesår for folkeskolerne i Åbyhøj. Ikke kun Gammelgårdsskolen, men også Åby Skole og det vil formentlig også få konsekvenser for elevsammensætningen på eksempelvis Hasle skole.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Baun

Indsendt

01/10/2019 - 10:50

Sagsnummer

HS4557285

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126