Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelse af Gammelgaardsskolens distrikt: Hvorfor risikere at ødelægge noget som er godt?

Indledningsvist ønsker vi selvfølgelig at udvise forståelse for udfordringerne på skoleområdet i vestbyen. Når det så er sagt, er det dybt bekymrende for os at læse konsekvenserne af de foreslåede ændringer og dermed udvidelsen af Gammelgaardsskolens distrikt, når man står med to piger, som forventeligt skal starte på Gammelgaardsskolen i skoleåret 21/22 og skoleåret 24/25. Med udgangspunkt i nedenstående står vi med følelsen af, at vores børn kommer til at betale prisen, der er ved et sådan forsøg på at løse problemerne i vestbyen.

I kalder det ”en aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven”. Det er præcist sådan vi har det på nuværende tidspunkt i Åbyhøj. Gammelgårdsskolen er et attraktivt skoletilbud i Åbyhøj, men en gennemførelse af udvidelsen af Gammelgaardsskolens distrikt vil medføre, at dette nødvendigvis ikke fortsat vil være gældende. Hvorfor ødelægge noget der er godt i forsøg på at gøre noget andet ”bedre”?

Alle berørte skoler i forslaget får tilføjet ressourcer for at kunne løfte den nye opgave. Det vil sige alle undtagen Gammelgaardsskolen. Gammelgaardsskolen er i forvejen presset på plads og for at kunne rumme de nuværende elever nødt til at skulle foretage tilbygninger. Derudover drives Gammelgaardsskolen for en af de laveste elevpriser i Aarhus Kommune. Hvorimod skoler i Aarhus Vest er over dobbelt så dyre. Mangel på øremærkede ressourcer til at løfte opgaven vil få store konsekvenser for en skole, hvor der allerede er undervisning i lokaler under jordniveau, intet fast lokale for de større elever, dårligt klima, mangel på toiletter og idrætsfaciliteter mm.

I skriver selv at børn fra Gellerup, Toveshøj og Bispehaven på flere parametre ikke klarer sig så godt, som børn i resten af kommunen (ift. sprog, sundhed, trivsel, karakterer og opstart af ungdomsuddannelse). Nu kender vi ikke det præcise tal for eleverne på Gammelgaardsskolen, men vi formoder at eleverne her ligger over dette niveau. Igen viser dette, at der er behov for ressourcer for at kunne inkludere de nye elever i klasserne.

Jeres formål er at skabe et skoletilbud, hvor disse elever får mulighed for at klare sig endnu bedre, og får de samme muligheder som de øvrige børn i kommunen, men dette kommer jo ikke af sig selv blot ved at flytte dem til en god eksisterende skole. Jovist at eleverne fra Bispehaven kommer ind i klasser, der måske er bedre end hvad de ville være kommet i før, men selve klassen som helhed (og dermed de øvrige elever i klassen) må siges at være dårligere stillet end før.

Problematikken er efter vores opfattelse, at noget godt ikke kan forblive godt, når der sker ændringer som disse. Ud fra jeres tal vil der komme 16 nye elever til Gammelgaardsskolen i 20/21. Dette svarer til en stigning på 20 %. Altså 20 % som ”ikke klarer det så godt”, som gennemsnittet på Gammelgaardsskolen. I skriver, at Gammelgaardsskolen har nedadgående elevsøgning – dette er dog modbevist år efter år, men uanset hvad berører det selvfølgelig os forældre som har børn, der skal starte på skolen i løbet af de næste fem år. Får de så ikke en så god en klasse/skolegang, som de ville have fået uden denne udvidelse af distriktet? Dette er dybt bekymrende og gør ondt ind i hjertet, da alle forældre jo ønsker det aller bedste for sine børn.

Gammelgaardsskolen er en skole med mange ressourcestærke forældre. Dette er måske en af grundene til, at den anses som en god og velfungerende skole (bland mange andre ting selvfølgelig). Ved at gennemføre en sådan ændring risikerer i at ødelægge dette. Mange forældre vil søge væk fra det offentlige skoletilbud og vælge privatskoler til – dette især måske de ressourcestærke. Gammelgaardsskolen vil så stå tilbage med en færre andel af ressourcestærke forældre til at løfte den opgave det er at få inkluderet 20 % ekstra elever som – som i selv udtaler – ikke klarer det så godt, som resten af kommunen. Vi som forældre er ellers stolte af at høre til et skoledistrikt med en skole som Gammelgaardsskolen, hvor vi trygt har følt vores børn kan starte – og først sidste efterår overhovedet tænkt at privatskoler kunne være en mulighed. Denne tanke slog vi dog ud af hovedet igen, men nu er begge piger meldt ind i flere privatskoler. Vi håber dog inderligt, at det ikke bliver en nødvendighed. Vi ser en klar fordel i de ting en offentlig folkeskole i ens nærmiljø vil give – men det er ikke for en hver pris. Sidste efterår var der i løbet af ingen tid en facebookgruppe oppe at køre med et ønske om en privatskole til Åbyhøj. Selvfølgelig tager en sådan skole lang tid at implementere – men tænk engang – hvis der bliver oprettet en sådan skole, hvad vil det ikke gøre for elevtallene på både Gammelgaardsskolen og også Åbyskolen?

En ting er forældrene – en anden ting er lærerne. Alle lærere er i dagens Danmark presset ud over alle grænser. Der er forholdsvis store klasser og i dag på Gammelgaardsskolen allerede en diversitet af elever med dansk som andet sprog, der afspejler kommunen som helhed. Hvis ændringerne træder i kraft vil dette give lærerne en utrolig udfordring. Hvis det på nuværende tidspunkt er svært at nå omkring hver enkel elev, vil det blive praktisk talt umuligt efter ændringerne. I forslaget snakkes meget om NEST princippet – som blandt andet indeholder to lærere pr. klasse. Det må være bekymrende, som lærer på Gammelgaardsskolen at vide, der ikke vil blive tilføjet ressourcer, men forventningen til undervisningen og dem som faglige personer er den samme. Som skrevet før med risiko for forældre der i stedet ønsker deres børn på privatskole, vil det også kunne få lærere til at søge andre veje.

I forlængelse her af bekymrer det os også, at ændringerne især vil gå udover de stærke elever, da det jo altid er de svage som vil vinde opmærksomheden fra lærerne (eller læren i dette tilfælde). De der synligt har mest brug for hjælp vil jo få hjælp! Men hvor vil det efterlade de stærke elever? Disse har også krav på en god folkeskoleuddannelse, men en ændring i diversiteten, som dette vil alt andet lige også begrænse den enkelte elev i at udnytte sit potentiale til fulde.

Vi føler, at dette er en beslutning, der bliver hastet igennem. Jo – vi får lov at blive hørt, men det er stressende at føle sådan en beslutning kan blive trukket ned om hovedet på en – allerede fra næste skoleår. Skal ændringen hastes igennem lige nu? Hvad med at Gammelgaardsskolen får mulighed for at kunne gribe denne udfordring. Det kræver planlægning, tilføjelse af ressourcer, udbygning, ekstra lærere mm. Alle punkter som ikke bare lige kan løses og slet ikke uden ekstra ressourcer. I den store plan er Gammelgaardsskolen jo kun en lille brik – men for os, hvis børn skal gå der, er det jo en kæmpe brik. Faktisk fylder det det hele – og jeres materiale mangler en konkret plan for vores skole. Vi kan ikke se, hvordan det skal kunne lykkes – uden at gøre det værre. Et attraktivt skoletilbud for nogle – men mindre attraktivt for andre.

Ovenstående er kun et udpluk af vores personlige tanker og bekymringer omkring en udvidelse af Gammelgårdsskolens distrikt. Der er sikkert mange flere, og også nogle der omhandler andre aspekter. Vi håber, at I tager hver og en op til overvejelse. Det fortjener vores børn! Hvis dette indføres, kan Gammelgaardsskolen ikke bibeholde sin plads som værende den skole vi i lokalsamfundet er stolte af, at sige vores børn skal gå på eller allerede går på.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Britt og Morten Dahl Rose

Indsendt

02/10/2019 - 19:35

Sagsnummer

HS6981329

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126