Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lad os passe på vores fælles folkeskole

Elevsammensætningen vil med ændringerne udfordre fagligheden, økonomien og opbakningen til skolen

Med de foreslåede distriktsændringer vil elevsammensætningen på Gammelgaardsskolen ændre sig. Bispehaven er et ghettoområde, og selv om der er foreslået ændringer i bygningsmassen, så kender vi endnu ikke de langsigtede konsekvenser heraf. Derfor vil der fremover komme en betydelig højere andel af elever med særlige behov grundet beboerne i Bispehavens sociale baggrund, etnicitet mv.

Som forældre til børn på skolen oplever vi, at vores lokale folkeskole er i stor konkurrence med privatskolerne i byens midte. Vi oplever en stor gruppe af forældre, som allerede har flyttet deres børn fra skolen samt forældre til kommende 0-klasser, der frygter konsekvenserne af distriktsændringerne. Dette skal ses i lyset af, at vores skoledistrikt i forvejen rummer en høj grad af diversitet og på positiv facon bidrager til at løfte Vestbyens udfordringer. Dette skal ikke blot ses i forhold til faglige resultater, udfordringerne skal også betragtes i forhold til skole-hjem-samarbejde og samarbejdet mellem forældrene, som i høj grad udfordres af, at forældre med anden etnisk baggrund ikke har for vane – og måske heller ikke har ressourcerne til – at bakke op om sociale arrangementer og relationer. Og netop de sociale arrangementer og forældreopbakning er grundstenen i Gammelgaardsskolens gode ry og hvorfor den bliver aktivt tilvalgt at mange.

Vi vil således henlede byrådets opmærksomhed på, at de indstillede distriktsændringer med meget stor sandsynlighed vil få negative konsekvenser i form af faldende tilslutning og afgang fra lokalområdets børn.

Med den nye indstilling kommer Gammelgaardsskolen uden ekstraordinær ressourcetilførsel netop til at stå med en opgave, der langt overstiger det, man med rimelighed kan forvente, at et lokalområde og en enkelt skole kan løse. Det må forventes, at andelen i Gammelgaardsskolens nye distrikt klart vil overstige den kapacitet og de ressourcer, skolen i dag har til blandt andet sprogstøtteindsatsen. Alternativt vil det være nødvendigt at transportere børn til andre skoler for at holde andelen inden for de gældende retningslinjer.

Endelig ønsker vi at påpege, at Gammelgaardskolen i forvejen er udfordret på lokaler. Flere års tilfredshedsmålinger påpeger forældrenes utilfredshed med skolens fysiske rammer. Dette vedrører både nedslidt materiel, midlertidige og utidssvarende lokaler, men værst af alt, at der ikke er plads til børnenes udvikling og læring. Sidstnævnte har skolebestyrelsen forsøgt at fremhæve i mange år uden at der er sket nævneværdige ændringer.

Vi håber meget, at I vil være med til at passe på vores fælles folkeskole.

Venlig hilsen
Anette og Kasper Okkels
Fenrisvej 19
8230 Åbyhøj
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anette og Kasper Okkels

Indsendt

03/10/2019 - 12:43

Sagsnummer

HS8322533

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126