Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. udvidelse af skoledistrikt

Århus Byråd Åbyhøj
Rådhuset 30. september 2019
Rådhuspladsen 2
8000 Århus C


Høringssvar vedrørende forslag om ændrede skoledistrikter og betydningen heraf for Gammelgårdsskolen i Åbyhøj.

Det gør os som forældre til tre børn på Gammelgårdsskolen bekymrede, at læse om ændring af Gammelgårdsskolens distrikt. Forslaget vil tilføre ca. 20-25 elever pr årgang – altså en ekstra klasse årligt fra sommeren 2020, samt eventuelt ældre søskende til større klasser.

Vi frygter, at blot få år med manglende lokaler og ressourcer blandt personale ved medtagelse af nye børn kan vende den positive fortælling om Gammelgårdsskolen. I værste fald vil det ændre vores nærmiljø og tilknytning til området.

Gammelgårdsskolen bedømmes aktuelt som den 11. bedste folkeskole i forhold til karaktergennemsnit på landsplan – og selvom det ikke kun kommer an på karaktergennemsnit, så må det være et udtryk for en skole, hvor eleverne trives og får god undervisning af dedikeret personale.

Nedenfor har vi begrundet vores bekymring for, om Gammelgårdsskolen kan fastholde dygtigt personale, motiverede elever og engagerede forældre. Risikoen for, at flere børn vil søge mod privatskoler er overhængende. Bliver dette aktuelt som følge af forslaget vil Gammelgårdsskolen, sammenholdet og nærmiljøet i Åbyhøj blive voldsomt udfordret.

1) Mangelfulde lokaler og idrætsfaciliteter
Der er allerede nu for mange elever på Gammelgårdsskolen i forhold til klasselokaler, og det mærkes på indeklima, toilet adgang, og lege-arealer. Allerede nu er der mangel på 4 klasselokaler, hvilket giver ”vandreklasser” uden fast tilhørssted på skolen. Dette endda efter man har inddraget kælderrum til klasselokaler, delt gamle klasselokaler op i mindre klasselokaler og undervist børn gennem flere år i ældre barakker bygget til midlertidigt brug. Pladsproblemerne vil kun blive forværret i forlængelse af flere elever. Selv med planer om tilbygning af nye klasselokaler, som først skal er klar 2021, er der ikke være plads nok til de elever som allerede går på skolen, og derfor slet ikke plads nok til 20-25 nye elever pr år, der skal begynde allerede i 2020.

Skolens idrætsfaciliteter er ligeledes voldsomt begrænsede, og skolen kan ikke sikre 45 minutters motion om dagen. En stor del af eleverne må allerede nu benytte Globus 1 til idræt, og det virker langt fra optimalt, at sende børn mere end 1 kilometer væk for at have idræt i skoletiden.

2) Lærer og pædagog ressourcer
Der er allerede nu et stort pres på pædagoger og lærere på grund af antallet af elever pr. klasse, og skolen tager allerede et større ansvar for at få integreret Vestbyen via det frie skolevalg, end flere andre skoler i Århus kommune. Aktuelt har Gammelgårdsskolen ca. 10% elever som får særlig sprogstøtte og ca. 20% tosprogede. Som forældre på Gammelgårdsskolen vil vi dog gerne være med til at integrere Vestbyen, og for os har den diversitet Gammelgårdsskolen kunne tilbyde været et tilvalg i vores valg af skole til vores børn. Vi ønsker alle børn et godt skoletilbud, men det forudsætter at balancen ikke tipper. Tilførslen af det nye område vil give flere elever med behov for særlig sprogstøtte. Vi frygter, at det vil gå udover den nuværende undervisning, medmindre lærer- og pædagogressourcer prioriteres – både hvad angår antal og kompetence.

3) Økonomi
Der bruges i dag markant færre penge pr. elev på Gammelgårdsskolen end andre skoler i området – og særligt Vestbyen. Forholdet er på ca. 1/3 del pr. elev på Gammelgårdsskolen.
Dette forslag ligger op til, at der ikke tilføres ekstra økonomiske midler til Gammelgårdsskolen, men til alle andre skoler omfattet af forslaget. Herunder Sødalsskolen og Skjoldhøjskolen, for at tiltrække elever fra eget område, og Ellekærskolen tilføres økonomiske midler til bedre idrætsfaciliteter. Der er allerede for mange besparelser på Gammelgårdsskolen, som blandt går ud over lejrture og specialpædagogiske tiltag. At forvente, at elever med særlige behov kan undervises med samme ressource bemanding som i dag, er i vores øjne at sætte trivslen hos både lærer, pædagoger og nye og gamle børn over styr.

Skal skoledistrikterne ændres er det essentielt, at Gammelgårdskolen får flere lærer- og pædagogressourcer, tid og lokaler nok til, at kunne planlægge at byde nye elever velkomne på en ordentlig og værdig måde. Kun det vil sikre, at ingen børn (både nye og gamle) taber ved ændringerne.


Venlig hilsen
Henrik og Bettina Kristiansen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henrik Kjær Kristiansen

Indsendt

04/10/2019 - 13:35

Sagsnummer

HS4856453

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126