Gå til hovedindhold

Høringssvar

Pas på Gammelgårdsskolen

Kære Aarhus Byråd.

Jeg har stor respekt for den indsats byrådet lægger i at ændre beboersammensætningen i Bispehaven. Jeg håber virkelig det lykkes. Jeg forstår også godt behovet for at kunne tilbyde en attraktiv skole (Gammelgårdsskolen) i forsøget på at tiltrække private investorer og ressourcestærke familier.

Min bekymring går på om Gammelgårdsskolen stadig er attraktiv når og hvis disse familier flytter til Bispehaven – hvis de foreslåede distriktsændringer vedtages og bliver hastet igennem uden tilførsel af ekstra ressourcer, tror jeg det bliver den dominobrik, der får skolen til at vælte.

Det vil være rigtig ærgerligt for os, som i høj grad har valgt at bo her – og ikke i Favrskov eller Skanderborg - fordi Gammelgårdsskolen er en af landets bedste folkeskoler. Det vil også være ærgerligt for vores lokalsamfund, som mister et samlingspunkt for fællesskabet, samt for Aarhus kommune som ikke lykkes med integrationsprojektet, men mister endnu flere skatteborgere (Aarhus kommune har desværre en stor fraflytning på årligt ca. 5.800 i den aldersgruppe (28-65 år), som betaler mest i skat og som har børn der går i skole) - og ærgerligt for Danmark, som bliver mere opdelt og mister sammenhængskraft og fællesskab.

Jeg vil derfor bede byrådet hjælpe mig med ikke at få ret i min profeti, mane til omtanke og tålmodighed: ”Når man føler hvor lidet man når med sit slid, er det nyttigt at mindes, at Ting Tar Tid” (Piet Hein).

For langt de fleste forældre er Gammelgårdsskolen et positivt tilvalg. Vi vil gerne folkeskolen. Vi vil gerne bidrage til fællesskabet og til integration i fælleskabet uanset etnicitet og socioøkonomiske ressourcer. Det vil vi i hvert fald så længe udfordringerne og mængden af udfordringer står mål med ressourcerne. Når de ikke gør det længere, er vi ikke anderledes end alle andre – så fravælger vi også folkeskolen. Spørgsmålet er bare hvornår den balance tipper? Det har jeg desværre ikke det endelige svar på, men det er med bekymrede miner, at jeg lytter til, at rigtig mange forældre med førskolebørn har skrevet deres børn op til byens privatskoler.

Hvis Gammelgårdsskolen fortsat skal være attraktiv, skal skolen nemlig bevare den høje tilslutning fra forældrene i villakvarteret. Den tilslutning er i høj grad truet af den foreslåede udvidelse af distriktet, og der skal ikke være mange forældre der fravælger skolen før dominobrikkerne ruller!

I forbindelse med sidste års forslag i byrådet om ændring af skoledistrikter oprettede jeg en facebookgruppe med det reelle formål at undersøge interessen for en privatskole i Åbyhøj, hvis distriktsændringerne blev vedtaget. Der var lynhurtigt tæt ved 600 medlemmer af gruppen og en mindre gruppe begyndte de indledende undersøgelser og drøftelser om en ny privatskole. Distriktsændringerne blev heldigvis ikke til noget sidste år, og planerne for en ny privatskole blev lagt i skuffen. Der skal ikke være tvivl om, at min førsteprioritet er Gammelgårdsskolen. Med byrådets nuværende forslag om distriktsændringer for Gammelgårdsskolen er mange forældre atter blevet utrygge og interessen for en ny privatskole ulmer derfor igen. En privatskole i Åbyhøj vil ikke kun trække elever fra Gammelgårdsskolen, men også fra skolerne Åby, Hasle, Sødal og Engdal.

I projektet omkring ændring af beboersammensætningen i Bispehaven er de nuværende planer, at de 3 høje blokke nærmest Viborgvej først forventes nedrevet fra 2022 til 2024 - og først derefter skal de 3 lave blokke rives ned. Der går altså mindst 5-10 år før nye boliger kan forventes klar.

Det undrer mig derfor, at byrådet i det nuværende forslag vil haste denne meget indgribende skoledistriktsændring igennem inden Gammelgårdsskolen overhovedet har nået at få gennemført den planlagte tilbygning, som er absolut nødvendig for blot at rumme de nuværende elever og uden det er nærmere undersøgt hvilken betydning det vil få for Gammelgårdsskolen og de lærer-og pædagogfaglige ressourcer der er brug for til at integrere den mulige nye elevgruppe.

Det er dybt bekymrende, og det er ikke forsvarligt at nye elever og forældre skal gå sådanne usikkerheder i møde, når vi alle er enige om at skolestarten er et af de vigtigste og mest sårbare tidspunkter i barnets liv!

Jeg opfordrer derfor indtrængende til at byrådet gentænker ønsket om at udvide Gammelgårdsskolens distrikt og i hvert fald afventer færdiggørelsen af tilbygningen af Gammelgårdsskolen, samt tilfører de ressourcer der skal til for at bevare den høje tilslutning fra forældre i det nuværende distrikt.

Med venlig hilsen
Karen Kjær Larsen, Åbyhøj.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Karen Kjær Larsen

Indsendt

05/10/2019 - 13:36

Sagsnummer

HS9011904

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126