Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar - forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Jeg har læst indstillingen om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen. Gennemføres fusionen i henhold til indstillingen, vil den medføre en række negative konsekvenser for Gammelgaardsskolen - en skole, som i dag er en aktiv del af løsningen for vestbyen, men som ikke kan løfte det, der er stillet i forslag.

Som forældre har vi I en årrække fundet os i "vandreklasser" - de fysiske rammer har ikke modsvaret antallet af elever. Det vil man med den foreslåede fusion sætte yderligere pres på, ved at tvinge skolen til yderligere at tage 20-25 elever pr. år (+ eventuelle søskende). Det vil markant forværre situationen og må på alle måder frarådes.

Idag er Gammelgaardsskolen velfungerende, og - som anført ovenfor - en aktiv del af løsningen for vestbyen. Det skal skolen også være fremadrettet, men den foreslåede distriktændring medfører efter min opfattelse overhængende risiko for, at de ressourcestærke forældre flytter deres børn i privatskole, hvilket vil medføre, at skolen ikke fremad kan være en del af løsningen - den bliver en del af de udfordringer, der desværre er på f.eks. Tovshøjskolen.

Jeg henstiller til, at man udskyder beslutningen - grundlaget for at træffe den er ikke til stede. Træffes alligevel en hurtig beslutning vil den være kortsigtet og egnet til at tage livet af en yderst velfungerende skole.

Rasmus Thusgaard
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rasmus Thusgaard

Indsendt

06/10/2019 - 20:21

Sagsnummer

HS3859209

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126