Gå til hovedindhold

Høringssvar

Hvor vil vi hen med folkets skole i Åbyhøj?

Kære lokalpolitikkere,

Som forældre til et barn i 0. klasse på Gammelgårdsskolen og yderligere to i de kommende år, må vi med dette skriv udtrykke vores store bekymring for skolens fremtid med udgangspunkt i det fremlagte forslag til distriktsændringerne.

Udkastet til de nye distriktsplaner tager slet ikke højde for følgende kendte såvel som ukendte faktorer:

1. Idag er flere af skolens børn samt personale allerede påvirket af eksisterende vandreklasser grundet manglende lokaler. De forestående byggeplaner løser kun den nuværende situation og har aldrig indeholdt en langsigtet strategi for ændring af skoledistriktet. Dertil kommer, at der i forvejen opleves en børnetilvækst i Gammelgårdsskolens distrikt, der allerede har lagt pres på de lokale daginstitutioner af flere omgange. En udvidelse af området med tilførelse af årligt yderligere 25 elever pr. årgang står derfor på ingen måde mål med de fysiske rammer, der er projekteret med.

2. En andel på optil 40-50% af 2 sproget børn i klasserne afspejler for det første ikke befolkningssammensætningen i kommunen og må uden tanke på tilførsel af ekstra ressourcer til øget sprogunderstøttelse have en negativ indvirkning på det faglige niveau, da lærer og pædagoger ikke kan forventes at levere samme høje standard som idag, hvilket i værste tilfælde vil nedsætte den ønskede trivsel hos alle børn.

3. Vi frygter, at en gennemførsel af forslaget vil medføre et stort fravalg af den danske folkeskole i et særdeles velfungerende lokalområde med en skole, der trods fysiske begrænsninger formår at præstere til det fælles bedste for både børn og voksne. De ressourcestærke familier vil til enhver tid trække deres børn ud, hvis det kommer til et spørgsmål om et dårligt læringsmiljø og deraf mistrivsel og dette vil uden tvivl blive til fordel for en lokal privatskole. Hvilken skole vil dette efterlade Gammelgårdsskolen som? Ihvertfald ikke folkets skole... Tving os ikke ud i det valg, når nu vi i Åbyhøj har et fantastisk eksempel på en velfungerende folkeskole som allerede gør en stor indsats på integrationsområdet i kommunen, og som samtidig favner godt arbejdsmiljø, høj faglighed, social samhørighed, stor forældreopbakning og ikke mindst veltilpasse børn!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Line og Morten Rasmussen

Indsendt

06/10/2019 - 21:39

Sagsnummer

HS7262206

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126