Gå til hovedindhold

Høringssvar

Hvorfor et socialt eksperiment på Gammelgårdsskolen

Som forældre til et barn i 0. klasse på Gammelgårsskolen og et barn som starter i 2022, så har jeg naturligvis forholdt mig til de ringe i vandet som helhedsplanen for vestbyen skal løses ved bl.a. at udvide Gammelgårdsskolens distrikt og dermed elev optag. Efter både at have læst forslag for fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen, samt de øvrige høring forslag for området er det for mig tragikomisk at man laver en helhedsplan, men hvor der er huller i planen løser man med at belaste en række omkringliggende områder uden der tilføres nogle forbedringer eller tiltag her.
Min primær bekymring er at Gammelgårdsskolen simpelthen ikke har kapacitet til at øge elevopgavet med et 5. spor. Jeg har set kommunens beregninger som viser at dette ikke vil ske, men da disse har være notorisk fejlskøn og det ud fra en helt logisk betragtning at et større distrikt vil betyde flere elever, så virker løsningen med at presse elevoptaget på Gammelgårdsskolen som en fejlvurdering. evt. på et forkert oplyst grundlag.
Gammelgårdsskolen er noget så sjældent som den perfekte folkeskole. Skolen er socialt, fagligt og økonomisk i superligaen for skoler og et unikum som folkeskole. Fagligt ligger Gammelgårdsskolen i den absolutte top blandt både privat og folkeskoler. Skolen har en social konstruktion hvor som matcher det omkringliggende samfund, det vil sige skolen er ikke en skole for eliten, men har en elevsammensætning som har en lille overvægt af elever med mindre støtte fra hjemmet eller dansk som andet sprog og alligevel formår skolen og skolens lærere at lave en skole som er et tilvalg for ressourcestærke familier i Åbyhøj, hvor eleverne udviser ekstremt høj trivsel. Det til trods for nogle rammer som tydelig afspejler pladsmangel, hvor der er klasser i kælderen, klasser op opdelt af skillevægge og bygninger og faciliteter er generelt gamle og nedslidte, langt fra de nye eller stærkt renoverede skoler i helhedsplanen. Økonomisk er Gammelgårdsskolen en superoptimeret institution, hvor Aarhus Kommune har de absolut laveste omkostninger pr. elev, det skyldtes ikke alene at skolen er ældre og afskrevet, men også at eleverne trivel, der er sjældent behov for særlige tilskud, lokaler er super optimeret og de 4. spor på hver årgang er vurderet fra eksperter som den optimale optimale størrelse for en skole, set ud fra et økonomisk og driftsmæssigt synspunkt. Et 5. spor vil betyde behov for en ekstra sportshal, ekstra faglokaler til biologi og fysik, samt at skolen reelt står og mangler 10 (12) klasse lokaler.
Hvis Gammelgårdsskolen får et 5. spor, vil det betyde at skolen infrastruktur brydder sammen, bl.a. med den konsekvens at sikker skolevej bliver sat overstyr, skolen bliver et socialt eksperiment som blot venter på at bryde sammen, såfremt det 5. spor betyder vandre klasser, forringet undervisning pga. manglende lokaler og faglokaler eller også for kommunens egne elevtalsfremskrivninger ret, fordi den store andel af ressource stærke familier fravælger skolen og vælger privatskoler. Vi (ressource stærke familier) gider simpelthen ikke det bøvl med vandreklasser og endnu større SFO'er mv. Så knækker den faglig og den økonomiske kurve også for skolen og kommunen står tilbage med endnu et projekt, frem for en skole i superligaen som i dag ikke kræver byrådet opmærksomhed, men blot drives som en sjældent succesfuld institution både økonomisk og på resultaterne.
Kommunen skal tænke over at Gammelgårdskolen i skoleåret 2020/21 laver en mindre ombygning og derfor allerede mangler klasser. Derfor er det en bombe for skolen hvis årgangen 2020/21 skal have 5. spor i 0. klasse. Når der om 5 år udfases børn fra den lille del af Gellerup, som i dag går på skolen så vil der være plads til at tage imod børn fra Bispehaven. Ergo siger vi hjerteligt velkommen til børn fra et ændre skoledistrikt fra skoleåret 2024 eller 2025, når vi er sikre på at det maksimale spor på Gammelgårdsskolen ikke overstiger 4. pr årgang.
Min anbefaling til kommunen er derfor at vente med at inkludere inddragelsen af Gammelgårdsskolen i de ændrede skoledistrikter, til man reelt er klar til at ændre distriktet så det ikke de faktum vokser, men så det forbliver inden for skolens kapacitet, ved at man lader Gellerup tilgå den nye Gellerup skolen og så indrager Bispehaven i samme omgang i stedet for at forhaste udvidelsen af distriktet 5 år før det igen reduceres. Hvis det bliver for bøvlet og på børnenes bekostning af gå på Gammelgårds skolen vil kommunen opleve et uoprettelig effekt. Det vil tage 15. år før de 5. spor igen kan reduceret til 4. og til den tid kan skolen have lidt alvorligt tab af det stærke elevgrundlag som gør at skolen i dag netop kan løfte det sociale og faglige ansvar.
Kort sagt, når I laver heldhedsplaner som vi ikke er en del af, så vil vi gerne frabede os at I inkludere vores skole. Hvis Gammelgårdsskolen, bliver et sted hvor vi tvivler på vores børns faglige udvikling og trivsel, så rykkes den sociale balance og vi oplever en uoprettelig forringelse af skolen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Jensen

Indsendt

07/10/2019 - 08:36

Sagsnummer

HS4106840

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126