Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar: Vedr forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Kære Aarhus Byråd

Jeg har læst jeres forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen som en del af aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup. For det første vil jeg gerne understrege, hvor vigtigt det er med et attraktivt skoletilbud til alle, uanset hvor man bor. Det er en væsentlig opgave, som I står over for at løse, og som I nu har leveret et nedskaleret løsningsforslag på, set i forhold til jeres forslag fra sidste år som involverede en ændring af mange flere skoledistrikter. Forslaget omfatter ikke ændringer for så mange borgere som jeres forrige forslag, hvilket måske er godt, men på den anden side, så er det problematisk, at udfordringerne i Aarhus V nu ikke længere er noget hele Aarhus skal hjælpe med at løse, men skal isoleres til at blive løst i Aarhus V. Hermed risikerer I, at resultatet af jeres forslag bliver det modsatte end jeres ønskede hensigt om et attraktivt skoletilbud. I hvert fald mener jeg, at særligt Gammelgårdsskolen – med de ændringer I foreslår - står over for at blive et meget mindre attraktivt skoletilbud. Det er enormt ærgerligt at gamble med en så velfungerende skole, der har en engageret ledelse og dygtige lærere og pædagoger, som på nuværende tidspunkt løfter deres opgave rigtig godt. Det er en skole, der er et trækplaster i lokalområdet og tilvælges aktivt, men der skal ikke mange forringelser til, før det scenarie ændres, og de ressourcestærke flygter fra skolen – og hermed står man med et nyt problematisk skoletilbud, der ikke længere opfattes som attraktivt i lokalområdet.

I forhold til integrationsproblematikken løfter skolen allerede, hvad den kan – og det er også svært at se, hvor der skal proppes nye elever ind. Alle lokaler er i brug – nogle endda dobbelt, da der ikke er et klasseværelse til alle, og de igangværende planer om tilbygning løser kun pladsmangel for det nuværende elevtal. At forestille sig, at Gammelgårdsskolen kan absorbere så mange nye elever, og heraf formentligt flere med sproglige udfordringer – og måske også sociale – det synes helt urealistisk, særligt når der ikke følger økonomi med.

Jeg har selv to børn, der går på Gammelgårdsskolen, og det var et aktivt valg, som vi som forældre er meget glade for. Men nu frygter vi for udviklingen, som måske kommer til at betyde, at vores tredje barn, der først skal starte i skole om nogle år, ikke får lov til at opleve en velfungerende folkeskole i et trygt nærmiljø, fordi vi som ressourcestærke forældre tvinges til at vælge privatskolen til. Jeg sætter min lid til, at I vil gentænke jeres nedskalerede skoleplaner for Aarhus V, så I i jeres iver efter at løse et problem ikke får skabt et nyt og i processen får ødelagt noget godt, der faktisk dur!

Med venlig hilsen
Vibeke Sørensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Vibeke Sørensen

Indsendt

07/10/2019 - 08:53

Sagsnummer

HS5350111

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126