Gå til hovedindhold

Høringssvar

Hav blik for hvordan pladsmangel påvirker elevernes trivsel og lærernes arbejdsmiljø

Til politikerne i Aarhus Byråd

Jeg er oprigtig bekymret for den manglende hensyntagen til Gammelgaardsskolens pladsproblemer i forbindelse med distriktudvidelsen.

Skolen er på nuværende tidspunkt allerede i pladsproblemer og har måttet gøre brug af flere vandreklasser. Selvom skolens bygges ud vil der med distriktudvidelsen stadig ikke være plads nok til de klasser som Gammelgårdsskolen ser ud til at skulle rumme.

ELEVTRIVSELSMÅLING
At en klasse ikke har tilhørssted må give udslag negativt i elevtrivselsmålinger - ikke kun hos de enkelte vandreklasser, men også hos de klasser, hvis lokaler bliver lånt. Kan vi fx være bekendt, at alle klasser ikke har et lokale eller en kantine, hvor de at spise deres mad?
Er det i orden, at foruden de udfordringer der følger med at skulle lærer nyt fagligt stof og at skulle udvikle sine sociale kompetencer, at børn også skal håndtere den frustration man må formode der opstår ved at skulle flytte arbejdsplads flere gange dagligt. Er værdigt at byde nogen - uanset og det er voksne eller børn?

FORRINGELSE AF LÆRINGSPOTENTIALET
Jeg vil påstå at det er en forringelse af børnenes mulighed for at lære optimalt, at man i perioder fx ikke kan hænge elevproduktioner, skemaer, læringsmål mm. op til at understøtte læring, fordi det lokale, klassen befinder sig i, er til låns.

APV
Ligeledes må man kunne forestille sig, at skolens APV forringes pga pladsproblemer. Er det i orden at der flere gange i løbet af en dag skal bruges undervisningstid på at pakke ting og tasker helt væk for at andre kan bruge lokalet?

LØSNING
Min klare opfordring er, at hvis I ønsker at distriktsudvidelsen af Gammelgårdsskolens distrikt, så skal der bygges lokaler til det, og det skal ske i en fart! Alt andet kan vi ikke være bekendt over for ALLE de børn, der går og kommer til at på Gammelgårdsskolen.

Med venlig hilsen
Mette Bundgaard Bjerre
forældre til dreng i 3. klasse, pige i 0. klasse og pige i vuggestue
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Bjerre

Indsendt

07/10/2019 - 10:43

Sagsnummer

HS5330862

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126