Gå til hovedindhold

Høringssvar

Distriktsændring Gammelgaardsskolen

Kære Byråd.

For at opretholde et attraktivt skoletilbud på alle skoler i Vestbyen mener jeg, at der med distriktsændringerne bør medfølge ressourcer til samtlige skoler - uden undtagelse.

~25 elever ekstra per årgang fra 2020 på Gammelgaardsskolen er et anseeligt antal, der utvetydigt vil udfordre skolens fysiske rammer! Der er i forvejen mangel på klasselokaler, også selvom en mindre tilbygning på Gammelgaardsskolen er blevet godkendt. Elevtalsprognoserne har ikke holdt i 10-15 år, og med tilførsel af markant flere elever, forudser jeg et ekstremt og uholdbart pres på de fysiske rammer.

Et abnormt pres på de fysiske rammer vil uvægerligt få en indvirkning på elevernes trivsel:
• Stort antal af vandreklasser på tværs af årgange
• Øget støjniveau (mange/flere elever på lille område)
• Øget pres på idrætsfaciliteter - i forvejen har overbygningen idræt i Globus
En stor andel af de ~25 elever ekstra per årgang er to-sprogede, viser demografien i den nordøstlige del af Bispehaven. Det betyder uvægerligt et øget ressourcetræk i form af sprogstøtte, specialundervisning mm. Et ressourcetræk som forslaget ikke imødeser. Det kan imødegås af flere lærere per klasse, flere støttemidler til specialundervisning, midler til faglig uddannelse af personale, mm. Jeg vurderer det uligevægtigt, at ikke alle skoler, der spiller en rolle i at løfte Vestbysudfordringerne, tildeles midler hertil!
På samme note vil jeg gerne tilføje, at det bør overvejes, om ikke det er i hele Århus Kommunes interesse, at Vestbysproblematikken bæres lokalt af distriktsskolerne i området?! Tidspunktet for implementering af en opdatering af udligningsprincipperne på tværs af skolerne i kommunen kan derfor med rette passende fremskyndes i sammenhæng hermed.

Jeg tænker, det bliver altafgørende at indslusningen af flere elever per årgang bliver gennemført velovervejet og om muligt i flere tempi. Gammelgaardsskolens rammer, økonomiske og personalemæssige ressourcer skal kunne følge med stigningen af (to-sprogede) elever. Ellers er der uligevægt på vægtskålen. Det bliver opstarten, som bliver skelsættende! Mislykkes de første årgange, er jeg overbevist om, at det bliver starten på en dominoeffekt. Flere privatskoler i byen har stoppet for optag på venteliste(!) siden debatten om storskoledistrikter, og overvejelser om valg af skole drøftes meget seriøst (igen) i forældrekredsen. Vores egne børn står skrevet op på en privatskole inde i byen, og selvom vi er yderst glade og tilfredse med vores ældste datters skolegang på skolen (1. klassetrin), er det ikke en garanti for, at vi vil vælge skolen til, når lillesøster skal starte i skole til sommer 2021.

Som udgangspunkt viser fakta, at de fleste forældre ønsker at tilvælge den lokale skole grundet lokal forankring, netværk og naboskab. Det gør vi også. Men det er et skrøbeligt fundament, der for mig lynhurtigt bringes i fare, når børnenes daglige trivsel og faglige indlæring er på spil.
Min bøn lyder derfor på, at der vil blive tildelt midler til Gammelgaardsskolen, så ressourcer medfølger opgaven, og jeg henstiller til, at en evt. periodisering vil opprioritere forløbets første år.

Med venlig hilsen

Vibeke Thougård Nielsen
Erik Bøghs Vej 3B
8230 Åbyhøj
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Vibeke Thougård Nielsen

Indsendt

07/10/2019 - 13:42

Sagsnummer

HS1922040

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126