Gå til hovedindhold

Høringssvar

Distriktsændring Gammelgaardsskolen

Aarhus Byråd
Rådhuset
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Høringssvar vedr. den planlagte ændring af skoledistrikter i Vestbyen

Som forælder til en nuværende elev på Gammelgaardsskolens 3. årgang samt en kommende elev på samme skole (fra skoleåret 2022/23) skriver jeg for at gøre byrådet opmærksom på en række uheldige effekter af den foreslåede løsning af udfordringerne med at tilvejebringe et godt, kommunalt skoletilbud til alle elever i Vestbyen. Særligt er jeg bekymret for den planlagte udvidelse af Gammelsgaardsskolens distrikt med ca. halvdelen af Bispehaven fra skoleåret 2020/21. Som situationen for indeværende er på Gammelgaardsskolen er de fysiske rammer allerede spændt ud over bristepunktet, og selv når den planlagte ombygning er tilendebragt, vil der ikke være et tilstrækkeligt antal lokaler til at rumme den eksisterende elevmasse. I lyset af, at de seneste 10 års prognoser for elevtallet alle har skudt endog meget for lavt, forekommer det derfor både uforståeligt og uforsvarligt, at skolen skal tilføres op mod 20 ekstra elever på hver årgang. Der er ganske enkelt ikke plads til disse ekstra elever.

Dertil kommer, at en betydelig del af de elever, der tilføres skolens distrikt som følge af den foreslåede ændring, må formodes at have betydelige sproglige udfordringer. Gammelgaardsskolen har allerede et ganske stort antal elever med et sådant behov, og det er derfor forventeligt, at en yderligere tilførsel vil betyde, at en del af distriktets ressourcestærke forældre vil begynde at se sig om efter private skolealternativer, idet det vil være vanskeligt at opretholde den meget høje kvalitet i undervisningen, såfremt der tilføres et stort antal elever med store sproglige udfordringer – og det særligt, hvis der som foreslået ikke følger flere (i betydningen overgennemsnitlige) ressourcer med.

Vi har i familien været meget glade for at kunne benytte det kommunale skoletilbud i vores lokalområde og sætter i den forbindelse også stor pris på, at skolen har en divers elevsammensætning, der, som jeg forstår det, nogenlunde afspejler gennemsnittet for Aarhus Kommune herunder mht. de sprog, der tales i hjemmet. Vi ser det netop som en særlig styrke ved det kommunale skoletilbud, at eleverne har en forskelligartet baggrund. Det er dog også klart, at kvaliteten af det kommunale skoletilbud skal leve op til nogle faglige og sociale standarder, og her er det vores – og mange andres – frygt, at den foreslåede ændring af Gammelgaardsskolens distrikt vil føre til en så alvorlig forringelse af skolens tilbud, at vi ikke længere vil kunne forsvare at sende vores børn til skolen. Vi har derfor allerede skrevet begge børn på venteliste til en privatskole.

Det er mit og min families håb, at vi ikke får brug for den mulighed, som denne opskrivning giver, men det forudsætter desværre formentlig, at den planlagte skoledistriktsændring revideres betydeligt for så vidt angår Gammelgaardsskolens distrikt. Jeg har forstået, at bestyrelsen for Gammelgaardsskolen har fremsat en række mulige, alternative løsninger, og jeg håber, at såvel ovenstående som disse andre forslag vil være nyttige i byrådets videre arbejde med at løse de oplagte udfordringer, som hele Aarhus Kommune står over for i Vestbyen.

Med venlig hilsen

Kristine Kahr Nilsson
Åbyhøj
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristine Kahr Nilsson

Indsendt

07/10/2019 - 13:57

Sagsnummer

HS3594752

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126