Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bekymring om øget elevtal på Gammelgårdsskolen

Gode folkeskoler er vigtige for vores by. Den gode folkeskole skal ikke kun rumme alle, men også tiltrække alle. Den gode folkeskole skal være så god, at der skal noget helt særligt til, for at forældre overvejer privatskole. Det kræver opbakning fra alle forældrene - også de ressourcestærke, der måske er mere tilbøjelige til at vælge en privatskole, men det kræver også dygtige lærere og god ledelse på skolen, støttet af gode politiske og økonomiske beslutninger fra kommunen.

Ved første øjekast virker gammelgårdsskolen gammel og slidt. Skolelederen melder, at skolen allerede er fyldt, og at der endda allerede er to klasser uden fast lokale. Er der mon overhovedet plads til flere børn? Kan de stables på en måde, der er hensigtsmæssig for undervisning, afvikling af frikvarterer og opretholdelse af et acceptabelt indeklima? Som kommende skoleforældre har man sine tvivl.

Det virker skævt, at Skjoldhøjskolen får tilført midler til at ”konkurrere” med Egebakkeskolen (privatskole), men at Gammelgårdsskolen ikke får ekstra midler til tilsvarende formål - måske fordi konkurrencen i Gammelgårdsskolens distrikt er mere diffus og længere væk. I hvert fald endnu. Den gode folkeskole skal tiltrække alle for at vedblive at være god.

Gammelgårdsskolen får, som den eneste af de berørte skoler, ikke tilført ekstra ressourcer i forhold til ghetto-arbejdet. Det lader på skolens leder og forældre til at der både er villighed og evner til at løfte opgaven - men at det bliver svært, hvis ikke der følger midler med, til at gøre det.

Når et enigt byråd står bag indstillingen, kan man håbe på, at det er en løsning der samlet set giver Aarhus’ børn det bedste skoletilbud. Når vi alligevel skriver dette høringssvar, er det for at gøre opmærksom på, at der lige netop omkring Gammelgårdsskolen bør rettes lidt til, inden forslaget gøres til virkelighed.

Når man som kommende skoleforældre tager Gammelgårdsskolens stand, størrelse og elevtallet med i sine overvejelser om skolevalg, finder man sig selv mere i tvivl end før om man måske alligevel burde skrive poderne op til en privatskole. Bare for en sikkerheds skyld. Heldigvis er der mange forældre til børn, der allerede går i skolen, der bekræfter at skolens ledelse er god og at lærerne er dygtige - men de skal have de rigtige rammer, både økonomisk og pladsmæssigt til at fortsætte med at være et attraktivt tilbud for alle.

P.S. Det virker meget uheldigt, at høringen ikke i god tid er blevet lagt på deltag.aarhus.dk, men kun sendt til de berørte skoler. Forældre til især kommende skolebørn bliver jo også berørt af ændringer, der sker i de kommende år. Efter vi gik i dialog med en chefsekretær hos kommunen, gik der dog ikke længe inden deltag.aarhus.dk var opdateret.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jens-Peter Adler Zeuthen

Indsendt

07/10/2019 22:16

Sagsnummer

HS5078484

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126