Gå til hovedindhold

Høringssvar

forslaget om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Kære byråd,
Mit navn er Ellen Holmen Mouritsen, og jeg bor i Åbyhøj med min familie. Min datter går i 3. klasse på Gammelgaardsskolen, og min søn skal efter planen starte i 0. klasse efter sommerferien i 2020.
Med dette høringssvar ønsker jeg at udtrykke min bekymring omkring forslaget om at fusionere Tovshøjskolen og Ellekærskolen og at dele af de to skolers nuværende distrikter fremover skal høre til Skjoldhøjskolen og Gammelgaardsskolen.
Som forælder til et nuværende og et kommende barn på Gammelgaardsskolen forekommer det mig ugennemtænkt at tilføre flere elever til en i forvejen presset folkeskole. Jeg har vanskeligt ved at se, hvordan de fysiske rammer på Gammelgaardsskolen skal kunne rumme de ekstra elever. I forvejen er der ifølge skolelederen på Gammelgaardsskolen allerede nu mangel på klasseværelser, og denne mangel bliver kun mere udtalt i det kommende skoleår. Det vil derfor være vanskeligt at finde acceptable fysiske rammer til at tage imod ekstra elever uden at skabe uacceptable læringsvilkår for eleverne og uacceptable arbejdsvilkår for lærerne.
Som forælder på Gammelgaardsskolen er jeg glad for og tilfreds med, at skolens elevsammensætning afspejler den mangfoldighed, som er gældende i Aarhus kommune. Fra mit perspektiv består udfordringen mere i, at mange af eleverne fra de nye dele af skoledistriktet vil have et markant større behov for støtte og hjælp, hvilket naturligt burde forudsætte en væsentligt tilførsel af midler og ressourcer. Desværre får jeg blot det indtryk, at dette ikke er tilfældet.
Jeg er meget bekymret over for mine børns uddannelse, når de fysiske rammer og de læringsmæssige muligheder bliver så markant forringet. Det nemmeste valg for min familie vil være at sætte vores børn i en af de mange privatskoler, som Aarhus heldigvis også har. Men vi vil allerhelst støtte op om den lokale folkeskole. Det har stor værdi for os, at vores børn går i skole i nærområdet, og Gammelgaardsskolen er vores klare førsteprioritet. Men med det forslag, som Aarhus Kommune har fremsagt, føler min familie sig nødsaget til at genoverveje muligheden for privatskole. Det vil være et tab for Gammelgaardsskolen og for Åbyhøj, hvis flere forældre ikke længere ser Gammelgaardsskolen som et attraktivt tilbud til vores børn. Derfor håber jeg inderligt, at Aarhus kommune vil genoverveje dette uhensigtsmæssige forslag.
Jeg håber, at ovenstående input vil nyttig i den videre proces, og jeg står gerne til rådighed for uddybning og drøftelse.

Med venlig hilsen
Ellen Holmen Mouritsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ellen Holmen Mouritsen

Indsendt

08/10/2019 - 17:03

Sagsnummer

HS0866974

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126