Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedrørende fusion af Tovshøjsskolen og Ellekærskolen, samt ændringen af skoledistrikterne i vestbyen, primært Gammel

Høringssvar vedrørende fusion af Tovshøjsskolen og Ellekærskolen, samt ændringen af skoledistrikterne i vestbyen, primært Gammelgaardsskolen

Kære politiker i Århus byråd
Som forældre til en dreng der skal starte i 0. klasse på Gammelgaardsskolen i 2020 er det med stor undring at vi læser jeres forslag til ændringerne af skoledistrikterne i vestbyen. Vi er helt med på at I forsøger at skabe to mere attraktive bydele i Gellerup og i Bispehaven ved at ændre bygningsmassen til flere ejerboliger, og at I dermed også har brug for et attraktivt skoletilbud til områdets beboere. I har planer om at bygge en ny Gellerupskole, hvor I vælger at prioriter ressourcer til et udvidet skole/hjem-samarbejde, en styrket tidlig indsat og en undervisning byggende på NEST principperne. Det er alt sammen rigtig fint, men hvorfor skal det kun gælde halvdelen af beboerne i Bispehaven. Hvorfor skal børnene for den anden halvdel af Bispehaven ind på en stopfyldt skole? Hvorfor skal børnene for den anden halvdel af Bispehaven ikke også undervises efter NEST principperne, hvis de er så gode? Hvorfor skal børnene for den anden halvdel af Bispehaven bare placeres på en skole der som den eneste af de berørte skoler ikke tilføres midler i forbindelse med distriktsændringerne?

Så kære politiker i Århus byråd, hvis I gerne vil have stærke folkeskoler i Vestbyen har I flere valgmuligheder.
1. Udsæt distriktsændringerne til den nye Gellerupskole er færdigbygget. Det har den fordel at de blokke der skal rives ned i Gellerup og i Bispehaven er revet ned og dermed er der ikke nogle elever der skal have flere skoleskift en højest nødvendigt. Samtidigt undgår I også at der bliver nogle årgange på Gammelgaardsskolen som bliver udfordret af et markant andet elevgrundlag.
2. Med udsættelsen af skoledistriktsændringerne har I også mulighed for at det er hele byen der er med til at løfte opgaven og ikke kun befolkningen i vestbyen, i forhold til en anden ressource tildeling og en opkvalificering af det pædagogiske personale på de berørte skoler.
3. Tilfør de berørte skoler de ressourcer der skal til for at de kan løfte opgaven lokalt. Det var der en vis succes med da man nedlagde Frydenlundskolen og Nordgårdsskolen.

Har I som politiker haft de rigtige forudsætninger for at ændre på Gammelgaardsskolens distrikt? I medierne har enkelte byrådspolitikker udtryk at de var ca 11 elever det drejede sig om i 2020 som tilføres Gammelgaardsskolenes skoledistrikt. I øjeblikket ser det ud til at være 25 elever i kommende 0. klasse. Det sammenholdt med de signifikante fejlskøn som skoleprognoserne har for Gammelgaardsskolen, ser jeg en skole som den næste lange stykke tid vil være præget af vandreklasser, ombygninger og meget mere som vil forstyrer børnenes sociale trivsel og deres faglige udvikling.

Så kære politiker, hvis I har folkeskolen og ikke privatskolerne kært, har I nu mulighed for at justerer jeres forslag og ikrafttræden af skoledistriktsændringerne i vestbyen.

Mvh. Malene og Jacob Bjerre, forældre til to drenge på 5 år og 5 mdr.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Malene og Jacob Bjerre

Indsendt

08/10/2019 - 21:44

Sagsnummer

HS8463053

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126