Gå til hovedindhold

Høringssvar

Gammelgårdsskolen - ideologisk kamp eller fornuftig løsning?

Vi har med interesse læst materialet for aftalen og kan genkende mange af de bekymringer som udtrykkes i høringssvar vedr. den del af aftalen der berører Gammelgårdsskolen. Det gælder bl.a. usikkerhed om kvaliteten og troværdigheden af prognosen for antal elever som aftalen er lavet på baggrund af, mangel på tilførsel af ressourcer til at løfte opgaven, mangelfulde fysiske rammer og mangel på opkvalificering af fagligt personale.
Vi ønsker med dette høringssvar at bidrage med vores bekymring og opfordring til at trække vejret, tage en runde mere og gentænke løsningen.
Vi flyttede til Hasle/Åbyhøj for to år siden fordi vi her fandt et skønt hus som ligger i et dejligt område med en folkeskole, der ligger i toppen af både privatskoler og folkeskoler på landsplan. Her ville vi gerne stifte familie og tilbyde vores børn et trygt, stabilt, fagligt højt, lokalt læringsmiljø. Vi ville gerne bidrage med vores ressourcer til fortsat at styrke området, bl.a. ved at sende vores børn i den gode, lokale folkeskole. Men ikke for enhver pris.
At forestille sig, at man hen over en sommerferie - og uden tilpassede rammer, ressourcer og opkvalificeringer af fagligt personale - ændrer elevsammensætningen, så en markant større andel af eleverne i en klasse udgøres af børn med særlige behov, er i vores optik uansvarligt overfor alle børn i en sådan klasse. Hvordan vil læringsmiljøet blive for eleverne? Hvordan vil man sikre uændret videreførsel af både høj trivsel og højt fagligt niveau i klasserne? Hvordan vil det sociale miljø og overskud blive?
Vi kan ikke se svar på dette i aftalen.
Aftalen bærer i vores optik præg af at være en ideologisk kamp og en spareøvelse frem for en praktisk, fornuftig og holdbar løsning. Vi har ikke lyst til at udføre sociale eksperimenter med vores børn.
Aftalen bærer præg af, at man – for Gammelgårdsskolens vedkommende - vil lukke øjnene og håbe på det bedste. Det, synes vi, er uholdbart. Hvordan skal forældre til nuværende og især kommende elever på Gammelgårdsskolen turde tro på, at det bliver godt?
Aftalen bærer præg af, at der IKKE bliver tilført tilsvarende ressourcer til opgaveløsningen til Gammelgårdsskolen som til andre skoler, der har løftet opgaven hidtil. Det står vi stærkt uforstående overfor.
Med denne aftale kan vi frygte, at I ødelægger et solidt, attraktivt, offentligt skoletilbud. Vi ville utroligt gerne støtte op om en lokal folkeskole, men uden en skole vi har tillid til kan vi se os nødsaget til at lægge vores engagement og ressourcer et andet sted.
Vi håber derfor, at Byrådet vil genoverveje denne del af aftalen og invitere interessenter helt ind i udarbejdelsen af en gennemtænkt, holdbar løsning for Gammelgårdsskolen på kort såvel som lang sigt.
Jakob og Lisbeth
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lisbeth Kjeldgaard Paaske

Indsendt

08/10/2019 22:16

Sagsnummer

HS2705738

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126