Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høring af forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Vi er tilflyttere til området på baggrund af en velfungerende skole, og vores datter står til at starte på Gammelgårdsskolen år 2022.

På baggrund af de gennemlæste høringssvar og kontakter i omgangskredsen er vi bekymrede for om Gammelgårdsskolen besidder de fysiske rammer til en udvidelse af elevpopulationen.

Dertil kommer den sociale indsats, idet vi på indstillingen til byrådet forstår, at en del af intentionen er at højne skoleniveaet for Bispehavens familier.

Som tidligere elev på Hasle skole i 90'erne har jeg på egen krop oplevet hvad en dysfunktionel folkeskole betyder for læring og socialt miljø. Jeg vil ikke tøve med at flytte vores datter på privatskole, eller fraflytte området, skulle ændringen i Gammelgårdsskolens skoledistrikt få de negative konsekvenser, som mange i området forventer. Social sammenhængskraft til side, er de negative konsekvenser ved at fastholde sit barn i en dårligt fungerende folkeskole reelle.

Jeg håber Byrådet vil overveje om Gammelgårdsskolen under de nuværende forudsætninger kan løfte den opgave I påtænker at pålægge den. Konsekvensen meget let blive en permanent ændring i elevgrundlaget da en væsentlig del af forældrene har ressourcer til at fravælge folkeskolen.

Med venlig hilsen
Morten
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Morten Daugaard

Indsendt

09/10/2019 - 19:50

Sagsnummer

HS6157316

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126