Gå til hovedindhold

Høringssvar

Vedr. øget elevtal på Gammelgårdsskolen

Med den fremtidige fusion af to skoler og dermed indskrivningen af et større antal børn på Gammelgårdsskolen fra Bispehaven, ønsker jeg med dette høringssvar at få belyst de udfordringer dette medføre.
Det er i bund og grund ganske forståeligt at børn fra området Bispehaven skal have deres deres dagligdag på Gammelgårdsskolen, placeringen taget i betragtning.
Hvad der derimod ikke står klart er planen vedr. tidsperspektiv, ressourcer og plads.
Gammelgårdsskolen er en velrenommeret skole, der på trods af store lokaleudfordringer skaber en tryg, struktureret og ikke mindst faglig stærk base for børnene der nu går der.
Men det er bekymrende at man i den plan der er lagt for tilførsel af flere børn til skolen, ikke har styr på fakta.
Børn i 2. klasse har ikke mulighed for garderobe nær deres klasse eller SFO
Børn på 4. årgang kan ikke få klasselokaler i samme område af skolen, og dermed besværliggøres det tvær-klasse samarbejde
Klasser på 6. årgang har ikke fast klasselokale.
Der er ikke idræts forhold til klasser fra og med 6. årgang - hvorfor disse skal relokere til Gellerup og globus1.
Og dette er blot nogle af udfordringerne med plads.
Dertil kommer mængden af børn som skolen allerede nu giver støtte til boglige fag og i sociale sammenhæng.
Det vil være ganske uhensigtsmæssigt og direkte synd for både undervisere, nuv. børn og kommende børn, hvis der ikke laves stabilt grundlag for en fremtiden og Gammelgårdsskolen - med fokus på plads og ressourcer - så skolen fortsat kan levere et godt læringsmiljø i trygge rammer og fortsat have det renomme som skolen har i dag.

Sker dette ikke frygter jeg at flere vil fravælge skolen, hvilket hverken vil være til børnenes eller lokalområdets bedste.

Dette er kun en brøkdel af det som kunne siges i denne sag - de øvrige høringssvar giver hver især et grundigt billede af problematikken.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Camilla Rosenkilde Andersen

Indsendt

09/10/2019 - 20:25

Sagsnummer

HS3939401

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126