Gå til hovedindhold

Høringssvar

VEDR. ØGET ELEVTAL PÅ GAMMELGÅRDSSKOLEN

Det er med stor bekymring at vi som forældre til børn/barn på Gammelgaardsskolen gennemlæser det stillede forslag. I sin tid valgte vi bl.a. at bosætte os i Gammelgaardens skoledisktrikt fordi skolen generelt har ry for at være en god skole, ikke bare fagligt, men som helhed, og lokalområdet i høj grad bakkede op om skolen.
De seneste års spareøvelser, som f.eks. overgangen fra SFO til Klub allerede fra 4. klasse mv. er i vores optik ikke udtryk for at ville sikre børnene de bedst mulige forudsætninger for at kunne udvikle sig både fagligt og socialt. Allerede nu giver børnene udtryk for at klubtilbuddet ikke er optimalt, bl.a. fordi at klasseværelser skal rumme både alm. skolegang og klub, hvilket for de berørte klasser f.eks. betyder at nogen skabe må flyttes udenfor på gangen, og andre tiltag, fordi der fysisk ikke er plads til det miljø, der skal være for at kunne rumme begge funktioner. Ydermere oplever børnene heller ikke et klubmiljø, når de bare skal sidde i det sædvanlige klasseværelse, og deres tøj og tasker ikke har en regulær garderobe i klubtid osv osv. Mao. der er allerede massive fysiske problemer ift. at skabe trivsel på skolen, som der gøres rigtig meget for at råde bod på, men som er vanskeligt indenfor de rammer der nu engang er.
Som forældre kan vi derfor kun støtte op om skolebestyrelsens høringssvar og i stedet for at gentage hvad der skrives i dette, så vil vi hermed tilslutte os de argumenter og bekymringspunkter, som skolebestyrelsen fremfører. Selvom det på papiret kan se ud som om Gammelgaardsskolen sagtens kan rumme en klasse ekstra, så viser historikken og den aktuelle situation på skolen at det ikke forholder sig sådan i realiteten. Og de beslutninger der føres ud i livet, det bliver til realiteter for vores børn. Bliver det miljø børnene møder i skolen så forringet, som det sandsynligvis vil blive hvis de foreslåede ændringer gennemføres, så vil vi personligt ikke tøve med at flytte vores børn i en privatskole, om end vi langt hellere ville bakke op om det kommunale skoletilbud, men vi kan ikke forsvare at byde vores børn et dårligere miljø, socialt- og læringsmæssigt, end nødigt, og det ser desværre ud til, at det er, hvad vi kan se frem til med det stillede forslag.
Det er vores forhåbning at man i byrådet løfter blikket fra tallene i regnearkene og lytter til de mennesker, der har føling med det virkelige miljø på Gammelgaardsskolen, så vi kan vedblive at bevare Gammelgaardsskolen som en god lokal skole.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jakob Kristensen

Indsendt

09/10/2019 - 20:48

Sagsnummer

HS7641817

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126