Gå til hovedindhold

Høringssvar

Distriktsændring Gammelgårdsskolen

Høringssvar vedr forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Vi har læst forslaget om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen, der bla. indebærer at Gammelgårdsskolens distrikt udvides med en betragtelig del af Bispehaven.
Forslaget vil potentielt tilføre 25 elever pr årgang, hvilket betyder en ekstra klasse pr årgang.

Vi er forældre til 3 børn, hvoraf et barn går i første klasse på skolen, og et andet starter til sommer. Da vi sidste sommer valgte at flytte til området, var Gammelgårdsskolen en af grundene. Ligesom mange af de andre børnefamilier, der tilflytter området, havde vi hørt godt om skolen. Et af skolens kendetegn er, at den er lokal. En stor del af områdets børn går på skolen, sammen med en del andre børn (frit skolevalg). Skolen er nemlig også populær uden for det nuværende skoledistrikt.
Børnene kommer med mange forskellige baggrunde, både økonomisk og kulturelt. Skolen afspejler at den ligger i vestbyen. 10% af eleverne på skolen modtager tosprogsstøtte og 20% er tosprogede. På trods af dette klarer skolen sig rigtig godt og karaktergennemsnittet ligger blandt det bedste i landet. Skolen har et dygtigt personale, der på trods af at der er for få klasselokaler, og gentagne besparelser, formår at give børnene en lærerig og tryg skoledag.

Men der skal ikke meget til at rykke ved den gode fortælling om skolen.
Den foreslåede elevtilgang, svarende til en klasse pr årgang, er en alt for stor mundfuld, der sammen med manglende ressourcer og mangelfulde faciliteter, meget let kan få skolen til at tippe til den forkerte side.

Som et eksempel på dette kan vi bla. nævne Møllevangskolen, der fik en del af Frydenlundskolens distrikt, da denne blev lukket. Dette betyder at der i dag er en meget lille andel af børn i Møllevangskolens distrikt, der går på skolen.
Det samme frygter vi kan ske på Gammelgårdsskolen.
Det vil på sigt ændre vores nærmiljø betragteligt. I værste tilfælde kan vi blive nødsaget til at sende vores børn i privat skole. Det ønsker vi ikke og derfor vil vi gerne gøre opmærksom på en række bekymringer, et sådan forslag vækker:

Pladsmangel her og nu!
Vores datter går i 1. klasse på skolen. Hendes nuværende klasseværelse er et kælderlokale, der på ingen måde er gearet til at rumme 26 elever. Skolen oplyser at de med det nuværende antal elever, vil mangle 4 klasselokaler til næste år.
Skolens faciliteter er på nuværende tidspunkt presset til det yderste. Der mangler toiletter, og indeklimaet er bekymrende. I udskolingen har man vandreklasser og der undervises i gamle og slidte (midlertidige) pavilloner. En stor del af skolens idrætsundervisning foregår i Globus1, der ligger 1 km væk, på den anden side af Ringvejen.
Der er planer om at udbygge skolen, men byggeriet er først færdigt i 2021, og indtil da vil skolen være presset af at lokaler skal inddrages til byggeri. Det er derfor meget svært at forestille sig, at der skal være plads til potentielt 25 elever ekstra pr årgang + evt. tilkomne søskende allerede fra 2020.


Ressourcer
Vi har valgt Gammelgårdsskolen, fremfor privatskole, fordi vi gerne vil have at vores børn oplever den samme mangfoldighed i klassen, som det samfund der omgiver skolen.
På skolen er der både børn fra ressourcestærke og ressourcesvage familier. Vi oplever at en del af Gammelgårdsskolens kvaliteter bla. er balancen i denne fordeling.

Det oplyses at der potentielt er 25 skolesøgende elever i den del af Bispehaven der, hvis dette forslag bliver en realitet, starter i 0. klasse til sommer.
I kommunens egen indstilling kan man læse følgende:

Data viser, at børn i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven på flere parametre ikke klarer sig lige så godt som børn i resten af kommunen. Det gælder i forhold til sprog, sundhed, trivsel, karakterer og opstart af ungdomsuddannelse.

Vi frygter at en så markant tilgang af elever, hvoraf en stor del må forventes at kræve ekstra ressourcer, vil føre til at balancen på skolen tipper.
Dette vil betyde at skolens personale vil stå med en helt anden pædagogisk opgave, og såfremt skolen ikke tildeles flere ressourcer kan det ikke undgå at betyde mindre tid til den enkelte elev. Dette vil påvirke både personalets og elevernes trivsel.
Med stor sandsynlighed vil dette sætte gang i en negativ spiral, hvor flere og flere ressourcestærke familier vil søge væk fra skolen.

Manglende Involvering
Vi kan forstå, at bestyrelser og MED-udvalg i daginstitutioner i Åbyhøj ikke er inviteret til høring, og ikke har været direkte involveret i processen. Derfor undrer det os meget da det jo netop er børn fra disse institutioner, der skal starte på Gammelgårdsskolen under de nye rammer,


Venlig Hilsen
Mads Hansen og Lea Glavind
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mads Hansen og Lea Glavind

Indsendt

09/10/2019 - 21:02

Sagsnummer

HS5069002

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126