Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedrørende forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Det er med stor interesse, at man har kunne læse om den foreslåede fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen, hvor dele af Tovshøjskolens og Ellekærskolens distrikter foreslås tilført Skjoldhøjskolen og Gammelgårdsskolen. Som forældre til børn der forventeligt skal starte på Gammelgårdsskolen inden for de næste par år, er den foreslåede sammenlægning yderst bekymrende og forslaget virker tilvejebragt på et yderst mangelfuldt og ikke-transparent grundlag, der hverken tager hensyn til økonomien eller de fysiske rammer, som Gammelgårdsskolen opererer under i dag. Herunder kan det nævnes, at undervisningslokalerne er nedslidte og det er alene en resultatet af en fremragende indsats fra skolens personale der muliggør, at skolen er blandt de mest velfungerende folkeskoler i Østjylland – noget som byrådet dog øjensynligt har tænkt sig at sætte en kæp i hjulet for. Det er ikke nødvendigt at besidde en kandidatgrad i pædagogik for at kunne konstatere, at tilføjelse af børn fra et belastet ghettoområde, uden at der medfølger tilstrækkelige økonomiske midler (herunder til faglig hjælp), er dømt til at være en fiasko på forhånd. Desværre har politikere en tendens til alene at have fokus på kortsigtede løsninger uden at skelne til hvilke konsekvenser en sådan sammenlægning vil resultere i på langt sigt for et i dag velfungerende lokalsamfund i Åbyhøj. Bliver sammenlægningen på længere sigt dødsstødet for en i dag velfungerende men nedslidt Gammelgårdsskole, vil der de facto blive oprettet en privatskole i området, hvorefter de ressourcestærke forældre flytter deres børn fra Gammelgårdsskolen til privatskolen og Aarhus Kommune vil stå tilbage med folkeskole med massive sociale og faglige udfordringer, hvor de ressourcestærke børn ikke længere er der til at hjælpe de ressourcesvage klassekammerater.

Vi har som mange andre valgt at bosætte os i Åbyhøj grundet en meget velfungerende Gammelgårdsskole, og fordi vi gerne vil bakke op om folkeskolen og dennes værdien.
Det er vores store håb, at vores børn bliver lige så begejstrede for folkeskolen som børnenes forældre og vi ikke bliver tvunget til at sende vores børn i privatskole. Denne beslutning synes dog med den foreslåede sammenlægning desværre til at glide ud af vores hænder.

Vi vil derfor gerne appellere til byrådet om at skrinlægge den forhastede, mangelfulde og ikke-gennemsigtige forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen. Beslutningen som den foreslåede sammenlægning bør blive foretaget på et oplyst og faktuelt grundlag med en tilstrækkelig og dybdegående forundersøgelse af de konsekvenser sammenlægningen vil medføre i overensstemmelse med god forvaltningsskik. En sådan manglende forudgående og dybdegående forundersøgelse af sammenlægningen vil uden tvivl nå til den slutning, at sammenlægningen vil have vidtgående og uoprettelige konsekvenser for Gammelgårdsskolen. Men det er måske denne konklusion som byrådet gerne vil undgå ser dagens lys.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mathias Jacobi Grøn

Indsendt

09/10/2019 - 21:10

Sagsnummer

HS0171499

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126