Gå til hovedindhold

Høringssvar

Dårlig timing for ændring af skoledistrikt for Gammelgårdsskolen i Åbyhøj

Det er stort set et år siden, at vi sidst var ved tasterne i forhold til kommunens ønske om at ændre i skoledistrikterne. Sidste gang brugte man sparekrav og integration som motivation for at ændre skoledistrikterne, og denne gang virker det som om, at det nu handler mere om by fortætning i hele Aarhus Vest og om at gøre områderne i Gellerup og Bispehaven mere attraktive for nye tilflyttere ved blandt andet at ændre i skoledistrikterne.

Vi synes grundlæggende, at det er en god ide, at man gør det mere attraktivt at flytte til Aarhus Vest og Bispehaven, og vi ser derfor positivt på de kommende udviklingsplaner i Bispehaven, som vi selv bor tæt på.

Ved sidste dialogmøde den 10/9-2019 omkring udviklingen Bispehaven fik jeg dog indtryk af, at stadsarkitektens klare intention med Bispehaven er en længere proces, hvor en yderligere by fortætning er et klart mål. For at det skal lykkes fik jeg også indtryk af, at stadsarkitekten er bevidst om, at Bispehaven er på en længere rejse i forhold til transformationen af de fysiske rammer, beboer sammensætning og renomme.

Med ovenstående i mente, så er der nogle åbenlyse punkter, der springer i øjnene:
1) Hvorfor ønsker man fra kommunens side allerede nu at ændre i skoledistrikterne i Åbyhøj og Bispehaven, når første step i transformation af Bispehaven slet ikke er igangsat. Når eller hvis nedrivning af blokkene i Bispehaven bliver gennemført, så antager jeg, at beboerne er nødt til at fraflytte blokkene. I så fald skal børnene i Bispehaven først deles op i to skoledistrikter; Hasle og Åbyhøj, og kortvarigt derefter skal de flytte til endnu et nyt skoledistrikt, som må være det sted, hvor de bliver genhuset, når blokkene rives ned.
• Vi synes ikke, at timing for de nye distrikter passer særlig godt i forhold til nedrivningen i Bispehaven.

2) Ved gennemlæsningen af kommunens materiale hæftede jeg mig ved, at man fra kommunen side forventer en mindre årgang på Gammelgårdsskolen i skoleåret 2020/21, og det skulle være incitamentet for lave skoledistriktsændringen i Åbyhøj allerede i 2020. Som vi læser det, så forventer man at hente 16-21 børn fra kilen i Bispehaven for at fylde de normale 4 spor helt ud på Gammelgårdsskolen. Vi må håbe, at de børn som kommer fra Bispehaven ikke bor i netop de blokke som skal rives ned, for så må det forventes, at en relativt stor andel af de børn som starter i 0.klasse i 2020 potentielt, vil skulle flytte skole inden for ganske få år. Efterfølgende vil klasserne potentielt blive fyldt op med andre børn fra Aarhus Vest, som er startet på andre skoler. Dette vil betyde opbrud i klasserne, som naturligt også vil brede sig til de ressourcestærke forældre, som er en kæmpe styrke for Gammelgårdsskolen.

3) I forhold til om prognoserne holder stik eller ej kan det være svært ved at vurdere ud fra høringsmaterialet, men det vil undre os, hvis det faldende antal skolesøgende børn i Åbyhøj er en længerevarende tendens. Jeg kan kun basere det på det fortsatte generationsskifte der er i Klokker-kvarteret, hvor vi ofte hører, at både tilflyttere og andre i området har svært ved at få institutionsplads. Med vores begrænsede viden om antallet af institutionspladser og skolekapacitet må des antages, at de følges nogenlunde ad, hvilket må betyde, at der kommer nogle større årgange senere.

For os at se, har der fra kommunens side været for stort fokus på at gøre Aarhus Vest og Bispehaven attraktive for de kommende byudviklingsprojekter blandt andet ved disse skoledistriktsomlægninger, og man har måske endda øjnet genvej med skoledistriktet i Åbyhøj qua lille 2020/21 årgang i Åbyhøj.

Vi mener kommunen skal holde denne potentielle genvej til skoledistriktssammenlægninger op imod, hvad man risikere at ødelægge af skolestruktur, klassesammenhold og forældre goodwill på en meget velfungerende skole som Gammelgårdsskolen.

Vi har selv et barn i 1. klasse på Gammelgårdsskolen med 4 spor og ca. 25 elever i hver klasse, hvilket vi personligt synes er for mange, men lærerne og skoleledelsen formår at håndtere den situation, og eleverne trives og lærer stadig en masse trods dette pres.

Derudover har vi endnu et barn som netop skal starte i skoleåret 2020 i 0.klasse, og ud fra ovenstående, så forudser vi en masse ændringer i klassesammensætningen fra start og hen over årene, som projekterne i Bispehaven skrider frem. Det tegner således til at blive en turbulent skoletid for de kommende skolebørn, som skal starte i 0. klasse i 2020.

Vores personlige holdninger er, at det virker som en meget mærkelig timing i forhold til ændring af skoledistrikterne, som er motiveret af ønsket om at skabe et mere attraktivt Bispehaven på længere sigt. På kort sigt vil det dog give de kommende 0. klasser en meget turbulent start på skoletiden, som jeg tror at de færreste forældre på Gammelgårdsskolen har lyst til at give deres børn.

Vi håber, at I vil genoverveje beslutningen, så vi også har mulighed for at give de kommende årgange en god skolestart på vores lokale skole.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Hartvig og Peter Malle

Indsendt

09/10/2019 - 21:32

Sagsnummer

HS6754883

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126