Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udnyt arealet, som ligger ved siden af skolen

Der er lavet en aftale om en ny skolestruktur i Vestbyen, som nu er i høring. En del af aftalen er, at der sker ændringer i skoledistrikterne, herunder i Gammelgårdsskolens distrikt.

Netop i aften har Byrådet på sit møde besluttet en anlæginvestering til nybyggede lokaler, der skal afløse udtjente midlertidige lokaler og samle klub og skole på samme adresse. Med den kommende tilbygning vil det nuværende antal elever formentlig - næsten - kunne være på skolen uden, at der skal etableres vandreklasser. Hvis skoledistriktet udvides, vil der formentlig allerede fra det kommende skoleår igen være underskud af klasselokaler. Der gør det vanskeligere at byde endnu flere børn velkommen på et presset areal.
Også idrætsmulighederne på skolen er helt utilstrækkelige og hører en anden tid til. Det betyder, at idrætsmulighederne både ude og inde er meget begrænsede set i forhold til, at Gammelgaardsskolen er en af byens største skoler. Arealet ved siden af skolen, som i dag bruges til kolonihaver, bør inddrages til areal til en hal, klasselokaler og tilhørende udenomsareal, hvis distriktsændringen fastholdes.

På Gammelgaardsskolen går allerede i dag en stor og blandet flok børn. Der er familier og forældre, som støtter op om skolen og om at skabe et godt fællesskab for vores børn med det vi hver især kan. Men det er også en vanskelig balance hvornår de forældre, som har mest at byde ind med til fællesskabet, synes at de er blevet for få, og måske foretrækker andre skoler.
Også for personalets arbejde er det væsentligt at holde sig for øje, at de ressourcer, der vurderes at være nødvendige for børnene på andre skoler, også er nødvendige for at de samme børn skal kunne trives og lære på Gammelgårdsskolen. Og at holde øje på, at skolen ikke bliver større, end vi til sammen kan bære.
Vi synes, det er vigtigt at passe på vores lokale folkeskole, for stadig at få gavn af det folkeskolen kan.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Paul og Lene van der Raad

Indsendt

09/10/2019 - 23:48

Sagsnummer

HS4290823

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126