Gå til hovedindhold

Høringssvar

PROBLEMATISK INDSTILLING

Generelt betragtes indstillingen som problematisk for at fastholde Gammelgårdsskolen som et stærkt kommunalt skoletilbud.

Pladsmæssigt er Gammelgårdsskolen på nuværende tidspunkt udfordret. Dette arbejdes der på at løse ved en tilbygning. En tilførelse af et ekstra spor på hver årgang vil skabe yderligere pladsproblemer. Det vil sige, at der efter tilbygningens færdiggørelse stadig vil være klasser som ikke har et fast klasse lokale, såkaldte vandreklasser. Det mener jeg ikke vi kan tilbyde eleverne og det er ikke hvad der kan kategoriseres som et attraktivt skoletilbud.

På nuværende tidspunkt afspejler Gammelgårdsskolens elevsammensætning den kommunale befolkningssammensætning. Dette vil blive ændret med de indstillede ændringer til skoledistrikterne. Sammensætningen vil nå et "tipping point" hvor ressourcestærke forældre vil søge væk og dermed forstærke skævvridningen i sammensætningen. Sandsynligvis vil forældre søge mod privatskoler, eksisterende eller nye.

Der må yderligere forventes at ressourcerne til specialtilbud skal øges. Da der ikke tilføres flere midler (relativt), vil det kræve en prioritering af andre tilbud på Gammelgårdsskolen. Eksempelvis lejerskoler som i år er skåret væk fra 2.årgang og vil blive skåret væk fra øvrige årgange. Endnu et element som indgår i det at være et attraktivt skoletilbud.

Indstillingen vil have en ødelæggende virkning på Gammelgårdsskolen som et attraktivt skoletilbud og vil derfor blive fravalgt. I første omgang af de ressourcestærke familier. Konklusionen er derfor, at ovenstående undergraver hele formålet med indstillingen, hvorfor den bør ændres eller helt droppes.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mads Thomsen Rosenkilde

Indsendt

10/10/2019 - 11:49

Sagsnummer

HS3210244

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126