Gå til hovedindhold

Høringssvar

BEKYMRING

Kære Aarhus Kommune

Vi står her nogle år før vores datter skal starte i skole. Vi er flyttet til Åbyhøj og særligt gammelgårdsskoledistriktet grundet det gode omdømme. Vi så frem til at vores datter skulle starte i en folkeskole i nærområdet med høj faglighed. Det gør vi ikke længere.

Vi går ind for folkeskolen, det gør vi. Men med de kommende ændringer I har planer om at indføre, kommer elevsammensætningen ikke til at afspejle lokalområdet og det vil få en negativ indvirkning på fagligheden. Det er vigtigt for os at skabe de bedste forudsætninger for vores datter og føler os derfor nødsaget til enten at se på privatskoler eller flytte til andet distrikt forud for skolestart. Begge valg vi nødigt vil tage, da vi går ind for folkeskolen og holder af lokalområdet - men I giver os nok desværre ikke andet valg.

De ændringer I planlægger af foretage vil med stor sandsynlighed komme til at ødelægge gammelgårdsskolens gode ry, øge fravalg af folkeskolen og kan resultere i ødelæggelse af et ellers rigtig godt lokalområde.

Har forståelse for integrationsproblemstillingen, og mener også at der bør tages en proaktiv tilgang - men at ødelægge en velfungerende folkeskole, mener vi ikke er vejen frem. Man bør nærmere se på at få noget fundamentalt ændret. Hjælpe med at få parallelsamfund splittet - give familier mulighed for bopælsmæssigt at blive en del af gode danske lokalsamfund. Integration vil så ikke kun forekomme som en del af børns skolegang, men som en helhed af barnets og familiens nærmiljø.

Håber vores stemme kan være med til at de planlagte ændringer bliver gennemtænkt endnu engang og at andre bedre alternativer overvejes.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Malene

Indsendt

10/10/2019 22:09

Sagsnummer

HS1075364

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126