Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lokalplan 1108 Skæring Strand

Tak for det store arbejde man har lagt i udfærdigelsen af lokalplanen. Vi var godt tilfredse med det resultat, der blev præsenteret ifm. stormøderne i 1. kvartal 2019.
Vores begejstring aftog dog drastisk, da vi læste det endelige forslag til lokalplanen, som nu er i høring. Idet man nu har ændret den generelle min. skelafstand fra 5 m. til 2,5 m. for boligbebyggelse.
Vi har altid, sammen med et stort flertal af grundejerne i Skæring Strand, været tilhængere af, at man forandrede området mindst muligt ved overgang til byzone. Vi har selvfølgelig forståelse for, at området skal fungere som byzone, med fornuftige familieboliger af en vis størrelse m.m.
Der hvor kæden hopper helt af, og hvor man nu klipper den røde tråd over er ved, at man ved samtlige delområder skriver noget i retning af: - ” Ny bebyggelse (både boligbebyggelse, småbygninger og faste hegn og mure) skal desuden holde en afstand til øvrige skel på 2,5 m for at sikre et åbent udtryk i området med plads til beplantning mellem husene.”
At man vil ændre den nuværende afstand til skel på min. 5 m. til min 2,5 m., hænger simpelthen ikke sammen med det efterfølgende … for at sikre et åbent udtryk i området med plads til beplantning mellem husene.
I det oprindelige materiale fra stormøderne, var der fastsat en skelafstand på min. 5 m. for boligbebyggelse i alle delområder.
• Langt hovedparten af grundene er 750 kvm. eller derover og nogle meget over. Dvs. der er plads nok.
• Der er, efter vores mening, ingen grund til at bygge tættere, med den reducerede bebyggelsesprocent, der er lagt op til.
• Det der gør området grønt og ”luftigt”, er netop afstanden mellem boligerne, hvorfor sætte det overstyr, når man netop, fra alle sider, har udtrykt stort ønske om at bevare netop det grønne og ”luftige”?
Vi er klar over, at der er enkelte små eller smalle grunde, der har behov for dispensationer eller lempeligere krav mht. skelafstand, men det er ”for nemt” bare at skære alle områder over én kam. Dette problem kunne løses ved enten at:
• Sætte en grænse, hvor grunde mindre end f.eks. 450 kvm og/eller grunde med en bredde på mindre end f.eks. 15 m. automatisk kan opnå en dispensation til at bygge tættere på skel end 5 m. og ned til 2,5 m.
Eller
• At give det ene eller de måske to delområder, hvor ovennævnte er et større problem, en general dispensation til at må bygge tættere på skel.
Eller
• At lade nabohøringer vægte betydeligt ved dispensationsafgørelser ved ansøgninger om boligbebyggelse tættere på skel end 5 m.

Vores store modstand imod tættere bebyggelse end 5 m. til skel, gælder kun for beboelsesbygninger.

Med venlig hilsen
L. Severinsen og R. Pihlblad
Delområde 10
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Robert Pihlblad

Indsendt

03/10/2019 - 20:26

Sagsnummer

HS6079598

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplaner
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H127

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.