Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sikker skolevej

Med overgang til byzone, må det forventes, at der kommer flere børnefamilier til Skæring Strand, og dermed flere skolegående børn, hvoraf langt de fleste skal til Skæring Skole hver dag. Det forventes også at biltrafikken på ovennævnte veje øges, ved overgang til byzone.
I sin nuværende form er Strandvangsvej, Plantagevej og Åstrup Strandvej direkte farlig, for mindre børn at cykle på, og heller ikke særlig cyklevenlig for andre. Etablering af sikre cyklist/forgængerforhold, som er en essentiel del af at skabe en sikker skolevej for vores børn, er kun behandlet meget vagt, og i meget overordnede termer i forslaget til lokalplan.
Der bør være sikre forhold, så børn kan cykle i skole, allerede fra de mindste klasser, fremfor at de skal transporteres i bus eller bil, ligesom bedre forhold for cyklister/gående også vil animere alle os andre til, i højere grad, at lade bilen stå, til gavn for alle, både i et sundhedsperspektiv, i kraft af mindre biltrafik på vejene samt miljøet.
Skabelse af sikker skolevej skal have langt højere prioritet, og bør være noget af det første, der skal etableres, efter overgang til byzone. Kommunens plan herfor bør være langt mere konkret, både hvad angår udformningen såvel som tidshorisonten for etableringen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Pedersen

Indsendt

01/11/2019 - 14:17

Sagsnummer

HS0561282

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Lokalplaner
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H127

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Læs mere om lokalplan og hvad den betyder for dig klik her.