Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar udkørsel til Viborgvej

Vi bor på Holmstruphøjvej 233 og vil med lukning af al udkørsel til Viborgvej og en udkørsel for hele området til Jernaldervej få en væsentlig forringelse af vores bolig, livskvalitet og ejendomsværdi, idet al den trafik, som idag kører ud via Viborgvej, vil skulle passere forbi vores hus. Vi er derfor selvfølgelig modstandere af en løsning, hvor udkørsel til Viborgvej bliver lukket.

Jernaldervejsløsningen vil dog i endnu højere grad berøre de to børneinstitutioner. Vejen vil komme til at ligge klods op ad børnehaven med meget store gener i form af trafik med bilos og -støj. Det må være et krav, at der laves en undersøgelse af konsekvenserne for institutionerne ved en Jernaldervejsløsning.

Udkørsel til Jernaldervej vil med den yderligere trafik kræve, at der bliver lavet et lyskryds med, svingbåse og fodgængerovergange, hvilket rent økonomisk vil blive lige så bekosteligt, som en udkørsel til Viborgvej.

Endelig vil vi opfordre Teknik og Miljø samt Byrådet til at vise, at man for en gangs skyld er lydhøre overfor borgernes ønsker, så høringen ikke bare vil blive opfattet som endnu en proforma forestilling.

Den eneste acceptable løsning er fortsat udkørsel til Viborgvej, hvad enten det bliver med højre ind/højre ud, fransk kryds eller trafiklysregulering.

Med venlig hilsen
Kirsten Pallesen og bent Holm Pedersen
Holmstruphøjvej 233
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bent Holm Pedersen

Indsendt

02/12/2019 - 10:17

Sagsnummer

HS1996834

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
VVM
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128

Kontakt
Vil du vide mere?